Leadership & Management

Voimaa kasvuun hyvästä johtamisesta

Johtajuus on murroksessa organisaatioiden hierarkioita purettaessa ja työelämän muuttuessa yhä itseohjautuvampaan suuntaan. Tulevaisuuden johtajan rooli suunnannäyttäjänä ja rohkeana päätöksentekijänä korostuu.

Leadership & Management on johtamisen moduulivalikko, joka sisältää lähiopiskelumoduuleja sekä verkkokursseja. 

Lähiopiskelumoduulit toteutetaan 2 - 3 lähipäivän laajuisena pienryhmäopetuksena. Verkkokurssit ovat pääsääntöisesti itseopiskelukursseja, joita voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta. 
 

Kenelle?

  • Yrityksille, jotka ymmärtävät toimivan työyhteisön arvon menestyksessään. Organisaatiot eivät menesty ilman osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä.
  • Johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää omia valmiuksiaan niin strategisessa johtamisessa kuin ihmisten johtamisessa.
  • Organisaatioiden rohkeille suunnannäyttäjille ja tulevaisuuden tiimien valmentajille.

Miksi?

  • Organisaatioiden muuttuessa myös johtaminen ja esimiestyö muuttuvat. Ihmisten johtamisen taidot korostuvat entisestään ja johtajuus- sekä vuorovaikutustaitoja tarvitaan yhä useammassa työtehtävässä: projekteissa, työryhmissä ja virtuaalitiimeissä.
  • Leadership & Management tarjoaa näkökulmia, tietoa ja välineitä ihmisten johtamiseen, työyhteisöjen ja johtajan omien esimiestaitojen kehittämiseen sekä monikulttuuristen tiimien johtamiseen. Vahvasti uusimpaan tutkimustietoon nojaten.

Leadership & Management -moduulit

Johtamistutkimuksen klassikot -verkkokurssi 3 op
Itseopiskellen ajasta ja paikasta riippumattomasti tehtävä kurssi. Ohjeistus ja tehtävien palautus Moodlen kautta.

Organisaation sisäinen luottamus 3 op
Itseopiskellen ajasta ja paikasta riippumattomasti tehtävä kurssi. Ohjeistus ja tehtävien palautus Moodlen kautta.

Sustainable Strategy and Business Ethics 3 op
Itseopiskellen ajasta ja paikasta riippumattomasti tehtävä kurssi. Ohjeistus ja tehtävien palautus Moodlen kautta.

Strateginen henkilöstöjohtaminen 6 op
Luennoitsija: työelämäprofessori Outi Ihanainen-Rokio, Helsingin yliopisto
Lähiopiskelupäivät: 3 päivää Helsingissä vuonna 2022

Erilaisuuden johtaminen 6 op
Luennoitsijat: TkT Anne Kallio, Susinno Oy ja KTT Tapani Frantsi, Susinno Oy
Lähiopiskelupäivät: 3 päivää Lahdessa vuonna 2022

Asiantuntijaorganisaation johtaminen 4 op - tämä moduuli suunnittelussa!

Voit täydentää Leadership & Management -moduulivalikon opintoja muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden. Ks. www.lut.fi/taydennyskoulutus

Kaikki moduulit ovat opintopistemitoitettuja ja siten hyödynnettävissä soveltuvin osin LUT-yliopiston tutkintoihin sekä LUT EMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin.

Info

Kohderyhmä
Johtajat, päälliköt, asiantuntijat ja esimiehet

Ajankohta ja paikka
Moduulit toistuvat n. kahden vuoden välein, verkkokursseihin jatkuva haku

Lahti, Helsinki / verkkototeutus

Laajuus
3-6 opintopistettä/moduuli

Hinta
Katso moduulien hinnat tästä

Oppimismenetelmät
Lähiopiskelu, verkkokurssit, ennakko- ja välitehtävät, harjoitustehtävät, harjoitustyö, kirjallisuus

Yhteyshenkilö ja lisätietopyynnöt
Carita Liikanen
carita.liikanen@lut.fi
puh. 050 512 7100

 

Haluan lisätietoa

Jaa sivu: