Strateginen johtaminen yrityksessä

Menestyksen kivijalka

Globalisoituvassa toimintaympäristössä organisaatioilla on entistä suurempi paine vahvistaa kilpailukykyä, kehittää liiketoimintaa ja panostaa osaamiseen.

Globalisaation uudessa aallossa strategia-ajattelu sekä strateginen johtaminen ovat yhä useammin ne kivijalat, joilla organisaatio pystyy saavuttamaan ja ylläpitämään kilpailuetua. Strateginen johtamisosaaminen on huomattava kilpailuvaltti modernille johtajalle ja organisaatiolle.

Kenelle?

  • Rohkeille tulevaisuuteen katsoville johtajille, jotka haluavat kehittää strategista ajattelukykyään ja syventää asiantuntijuuttaan menestyäkseen globaaleilla markkinoilla.
  • Organisaatioille, jotka ymmärtävät avainhenkilöiden strategisen ajattelukyvyn voiman.
  • Johtajille, päälliköille ja asiantuntijoille, jotka osallistuvat strategiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon, ja joilla on aiempi opisto- tai korkeakoulututkinto.

Miksi?

  • Strateginen johtaminen on kivijalka, jolla yritys pystyy saavuttamaan ja ylläpitämään kilpailukykyä.
  • Johtajat sekä strategiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuvat työntekijät tarvitsevat yhä tehokkaammin sovellettavissa olevaa strategista osaamista sekä kokonaisvaltaista näkemystä tekijöistä, jotka vaikuttavat yrityksen strategiseen päätöksentekoon.

Häntä heiluttaa koiraa

Hyvin formuloitu strategia auttaa suuntaamaan organisaation resurssit tarkoituksenmukaisella tavalla perustuen yrityksen kyvykkyyksiin ja toisaalta puutteisiin, ennakoiden muutoksia ympäristössä sekä varautuen kilpailijoiden siirtoihin. 

Sami Saarenketo
Professori, KTT
Ohjelman akateeminen johtaja

 

Akateemisen johtajan pohdiskelua strategiasta

Ohjelman moduulit:

Yrityksen kilpailuympäristö ja strategiatyö 7 op
Luennoitsija: professori, Timo Pihkala  
Lähiopiskelupäivät:
Torstai 17.3.2021, Lappeenranta
Perjantai 18.3.2021, Lappeenranta
Perjantai 8.4.2022, Lappeenranta

Tulevaisuus, trendit ja toimialojen näkymät 4 op
Luennoitsijat: Juha Kaskinen ja Rauno Kuusisto, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Torstai 7.4.2022, Lappeenranta
Torstai 12.5.2022, Lappeenranta
Perjantai 13.5.2022, Lappeenranta

Avoin innovaatio ja epävarmuuden hallinta kilpailuedun lähteinä 3 op
Luennoitsija: professori Marko Torkkeli
Torstai 16.6.2022, Lappeenranta
Perjantai 17.6.2022, Lappeenranta

Laskentatoimi strategian tukena 3 op  
Luennoitsija: yliopisto-opettaja Tiina Sinkkonen
Torstai 25.8. 2022, Lappeenranta
Perjantai 26.8.2022, Lappeenranta

Digistrategian kulmakivet 4 op
Luennoitsijat: professori Paavo Ritala ja apulaisprofessori Joel Mero
Perjantai 9.9.2022, Lappeenranta
Torstai 22.9.2022 etänä
Perjantai 23.9.2022 etänä

Juridiset kysymykset yrityksen päätöksenteossa 4 op
Luennoitsijat:
professori Matti Ilmari Niemi, Itä-Suomen yliopisto
markkinaoikeustuomari Pertti Virtanen
Lähiopiskelupäivät:  
Kolme lähiopiskelupäivää Lappeenrannassa syksyllä 2022.

Strateginen ajattelu ja transformaatio 3 op  
Luennoitsija: dosentti Timo Santalainen
Kolme lähiopiskelupäivää Lappeenrannassa syksyllä 2022.

Strateginen markkinointi 5 op
Luennoitsija: professori Sami Saarenketo
Lähiopiskelupäivät:  
Kolme lähiopiskelupäivää Lappeenrannassa alkuvuonna 2023.


Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia itsellesi parhaiten sopivat moduulit. Voit täydentää opintojasi muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.

Ohjelma on myös osa LUT EMBA -ohjelman yhteisiä opintoja sekä soveltuu LUT-yliopiston tutkintoihin liiketaloustieteellisiksi sivuopinnoiksi.

Info

Kohderyhmä
Yritysten johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät, jotka osallistuvat yrityksen strategiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Ajankohta ja paikka

17.3.2022 - 01/2023 Lappeenrannassa.

Laajuus
33 opintopistettä, 22 lähiopiskelupäivää

Hinta
Ohjelman hinta 9 900 € + alv 24 %, ks. moduulien hinnat.

Haku
17.2.2022 mennessä.

Oppimismenetelmät
Luennot, ennakkotehtävät, case- ja ryhmäharjoitukset, harjoitustyöt, tentit

Yhteyshenkilö ja lisätietopyynnöt
Sari Valkeapää
sari.valkeapaa@lut.fi
puh. 040 535 1935

Ilmoittaudu

Haluan lisätietoa

Jaa sivu: