Verkkokurssit

Verkkokursseja on kahdentyyppisiä. Itseopiskeluverkkokursseille on jatkuva haku ja voit opiskella ajasta ja paikasta riippumattomasti itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan puolen vuoden aikana. Aikataulutetuilla verkkokurssilla opiskelet opiskelijaryhmälle annetussa aikataulussa tiettynä ajankohtana ja luennoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti.

Johtamistutkimuksen klassikot 3 op, jatkuva haku

Kannattavuuden hallinta 3 op, jatkuva haku

Kustannusjohtamisen verkkokurssi 3 op, jatkuva haku

Organisaation sisäinen luottamus 3 op, jatkuva haku

Rahoituksen verkkokurssi 6 op, jatkuva haku

Sustainable Strategy and Business Ethics 3 op, jatkuva haku

Tietopääoma kilpailutekijänä  3 op, 13.4. - 11.5.2021