Verkkokurssit

Verkkokursseja on kahdentyyppisiä. Itseopiskeluverkkokursseille on jatkuva haku ja ne voit opiskella itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumattomasti, annettujen ohjeiden mukaan puolen vuoden aikana. Aikataulutetuilla verkkokurssilla opiskelet opiskelijaryhmälle annetussa aikataulussa tiettynä ajankohtana ja luennoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti.

Johtamistutkimuksen klassikot 3 op, jatkuva haku

Kannattavuuden hallinta 3 op, jatkuva haku

Kustannusjohtamisen verkkokurssi 3 op, jatkuva haku

Kustannusjohtamisen verkkokurssi 6 op, jatkuva haku

Organisaation sisäinen luottamus 3 op, jatkuva haku

Rahoituksen verkkokurssi 6 op, jatkuva haku

Sustainable Strategy and Business Ethics 3 op, jatkuva haku