Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Johtamistutkimuksen klassikot -verkkokurssi

Perehdytään kirjallisuuden ja artikkeleiden kautta klassisiin näkemyksiin johtamisesta aina viime vuosisadalta tähän päivään. Aiheina mm. organisaatiojohtaminen, henkilöstöjohtaminen, strategiajohtaminen, tietojohtaminen, muutosjohtaminen, älykäs johtaminen ja yrittäjämäinen johtaminen.

Tavoitteena on kehittää omaa kriittistä ajattelua ja kirjoittamista.

Tarkasteltavaksi valitaan 2 kirjaa ja 2 artikkelipakettia, joita arvioidaan Moodlen keskustelualueella ja joiden pohjalta laaditaan 10 - 15 sivun laajuinen harjoitustyö omaan työhön tai työnantajayritykseen peilaten.

Oppimismenetelmät

Kirjallisuus, tehtävät Moodlessa ja harjoitustyö.

Voit täydentää LUT Leadership & Management -moduulivalikon opintoja muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden. Katso www.lut.fi/executive

Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT EMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.
 

Info

Kohderyhmä
Johtamistehtävissä työskentelevät ja LUT EMBA -osallistujat

Ajankohta ja paikka
Ei aikaan eikä paikkaan sidottu, Moodlessa toteutettava itseopiskelukurssi.

Laajuus
3 opintopistettä

Hinta ja haku
400 € + alv 24 %, jatkuva haku. Katso tarkemmin

Lisätietoja
Carita Liikanen
carita.liikanen@lut.fi
050 512 7100

Ilmoittaudu

Haluan lisätietoa

Jaa sivu: