Kustannusjohtamisen verkkokurssi 3 op

Kustannusjohtamisen itseopiskelukurssissa osallistuja oppii määrittelemään yleiset kustannuskäsitteet, käyttämään kustannuslaskennan peruslaskentamenetelmiä sekä laatimaan yksinkertainen tuotekustannuslaskelma.

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkkoympäristössä, jossa käydään läpi sekä teoriatietoa että demonstroituja laskuharjoituksia. Verkkokurssissa tutustutaan seuraaviin teemoihin:

  • yleiset kustannuskäsitteet
  • suoritekohtainen laskenta
  • kustannusperusteinen hinnoittelu
  • katetuottolaskenta ja tunnusluvut
  • standardikustannuslaskenta
  • koron ja ajan huomioiminen laskelmissa
  • tilinpäätöksen rakenne
  • taloussuunnittelu

Verkkokurssi antaa osallistujalle myös hyvät valmiudet osallistua Talous & Rahoitus -moduulivalikon muihin moduuleihin.

Oppimismenetelmät:

Itsenäinen opiskelu verkossa: kirjallisuus ja tehtävät Moodlessa.

Moduuli on osa Talous & Rahoitus -moduulivalikkoa ja se voidaan liittää osaksi LUT EMBA -opintoja.

Info

Kohderyhmä
Talousasioiden kertauksesta kiinnostuneet moduuliosallistujat, Talous & Rahoitus -moduulien osallistujat ja LUT EMBA -osallistujat

Ajankohta ja paikka
Itsenäistä verkkotyöskentelyä, ei aikaan eikä paikkaan sidottua, ks. tarkemmin

Laajuus
3 opintopistettä

Hinta
400 € + alv 24 %, ks. tarkemmin

Haku
Jatkuva haku

Lisätietoja
Nina Kykkänen
nina.kykkanen@lut.fi
040 766 7987

 

Ilmoittaudu

Haluan lisätietoa

Jaa sivu: