Rahoituksen verkkokurssi

Rahoituksen itseopiskelukurssi antaa osallistujalle perustiedot rahoituksesta ja siihen liittyvistä päätöksentekotilanteista.

Osallistuja oppii tunnistamaan rahoitusmarkkinoiden toimijat, rakenteen ja keskeiset rahoitusinstrumentit. Verkkokurssilla osallistuja oppii ymmärtämään rahan aika-arvon ja pystyy siten laatimaan perusinvestointilaskelmia, osaa laatia eri rahoitusinstrumenttien hinnoittelulaskelmia sekä ymmärtää riskin ja tuoton välisen yhteyden.

Keskeisiä teemoja ovat:

  • Rahoitusmarkkinat
  • Rahoitusinstrumentit
  • Arvonmääritys
  • Investoinnit
  • Rahoituspäätökset
  • Markkinoiden tehokkuus

Verkkokurssin eri osiot sisältävät teoriaa sekä laskutehtäviä.

Oppimismenetelmät:

Itsenäinen opiskelu verkossa: kirjallisuus, tehtävät ja laskuharjoitukset sekä tentti Moodlessa.

Moduuli on osa Talous & Rahoitus -moduulivalikkoa ja se voidaan liittää osaksi LUT EMBA -opintoja.

 

Info

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka joko yritystoiminnassa tai rahoittajana tarvitsevat rahoituksen perustietoja ja LUT EMBA -opiskelijat.

Ajankohta ja paikkakunta
Itsenäistä verkkotyöskentelyä, ei aikaan eikä paikkaan sidottu

Laajuus
6 opintopistettä

Hinta
600 € + alv 24 %, ks. tarkemmin

Haku
Jatkuva haku

Lisätietoja
Nina Kykkänen
nina.kykkanen@lut.fi
040 766 7987

 

Ilmoittaudu

Haluan lisätietoa

Jaa sivu: