Controllerin asiantuntijaohjelma

Varmista reitti seuraaville askelille

Talous on yritystoiminnan ytimessä: laskentatoimen tuottamaa tietoa tarvitaan oikeiden ratkaisujen tekemiseen. Parhaimmillaan controller näkee koko yrityksen ja toimialan kehityksen ja osaa antaa taloudelliset askelmerkit päätöksille.

Kattava ja syvällinen Controllerin asiantuntijaohjelma lisää laskentatoimen osaamista sekä vuoropuhelua johdon ja taloushallinnon välillä. Erityisesti lähiopiskelupäivien aikana tehtävät laskuharjoitukset sekä luennoitsijoiden tuki niihin antavat lisäarvoa opiskelulle.

Kenelle?

  • Yrityksille, jotka haluavat lisätä vuoropuhelua johdon ja taloushallinnon välillä tai kehittää taloushallinnon käytäntöjä.
  • Taloushallinnon ammattilaisille tai talousasioista kiinnostuneille, jotka haluavat edetä urallaan ja kehittyä taloushallinnon asiantuntijoiksi.
  • Yrityksen päätöksentekijöille, jotka tarvitsevat talousosaamista yrityksen strategisessa johtamisessa ja kehittämisessä.

"Opiskelu vahvisti ammattitaitoani"

Koin opiskelun hyvin antoisana, sillä se vahvisti ammattitaitoani ja toi paljon uusia ideoita. Pidin erityisesti siitä, että teoreettiset opinnot olivat sovellettavissa käytäntöön henkilökohtaisten oppimistehtävien kautta.

Mikko Niemi
Controller, Auramarine Oy
Business Controller, Raiha Hydraulics Oy

Tutustu osallistujien kokemuksiin

Miksi?

  • Taloushallinnon ammattilaisilta vaaditaan yhä enemmän osaamista. Lainsäädännön ja toimintaympäristön muuttuessa tietojen päivitys on jatkuvaa. Asiantuntijaohjelmassa otat haltuun kaikki laskentatoimen osa-alueet ja kehität asiantuntijuuttasi.
  • Kun taloushallinto ja päättäjät puhuvat samaa kieltä, johto osaa pyytää tarvitsemaansa tietoa ja laskentatoimi tuottaa tarvittuja lukuja. Taloustiedon tehokas hyödyntäminen säästää aikaa sekä turhaa työtä.
  • Yrityksiltä vaaditaan nopean reagoinnin lisäksi proaktiivisuutta. Taloudellisen tiedon monipuolinen käyttö luo kilpailuetua.

"Talouden ymmärrystä vaaditaan laajalti"

Menestyminen yhä kovenevassa kilpailussa vaatii ymmärrystä tuotteista tai palveluista aiheutuvien kustannusten vaikutuksista tuote-, asiakas- ja yritystasolla.

TkT Antero Tervonen
Ohjelman akateeminen johtaja

Akateemisen johtajan terveiset

Ohjelman moduulit

Kustannusjohtaminen yrityksessä 6 op
Luennoitsija: yliopisto-opettaja, TkT Tiina Sinkkonen, LUT
Lähiopiskelupäivät:
Perjantai 24.9.2021 klo 9.00-17.00, Lahti
Lauantai 25.9.2021 klo 9.00-17.00, Lahti
Perjantai 8.10.2021 klo 9.00-17.00, Lahti
Lauantai 9.10.2021 klo 9.00-17.00, Lahti

Yrityksen kirjanpito 6 op
Luennoitsija: yliopisto-opettaja, TkT Antero Tervonen, LUT
Lähiopiskelupäivät:
Perjantai 12.11.2021 klo 9.00-17.00, Lahti
Lauantai 13.11.2021 klo 9.00-17.00, Lahti
Perjantai 26.11.2021 klo 9.00-17.00, Lahti
Lauantai 27.11.2021 klo 9.00-17.00, Lahti

Konsernilaskennan ja IFRS:n avainasiat 6 op
Luennoitsija: tutkijatohtori, KTT Timo Leivo, LUT
Lähiopiskelupäivät:
Perjantai 21.1.2022 klo 9.00-17.00, Lahti
Lauantai 22.1.2022 klo 9.00-17.00, Lahti
Perjantai 4.2.2022 klo 9.00-17.00, Lahti
Lauantai 5.2.2022 klo 9.00-17.00, Lahti

Strateginen päätöksenteko ja laskentatoimi 3 op
Luennoitsija: yliopisto-opettaja, DI Leena Tynninen, LUT
Lähiopiskelupäivät:
Perjantai 11.3.2022 klo 9.00-17.00, Lahti
Perjantai 1.4.2022 klo 9.00-17.00, Lahti

Kirjanpidon erityiskysymykset ja verosuunnittelu 6 op
Luennoitsijat: yliopisto-opettaja, TkT Antero Tervonen ja yliopisto-opettaja KTM Nina Sorsa, LUT
Lähiopiskelupäivät:
Perjantai 22.4.2022 klo 9.00-17.00, Lahti
Perjantai 29.4.2022 klo 9.00-17.00, Lahti
Perjantai 13.5.2022 klo 9.00-17.00, Lahti
Lauantai 14.5.2022 klo 9.00-17.00, Lahti

Tilinpäätöksen analysointi 6 op
Luennoitsija: yliopisto-opettaja, TkT Antero Tervonen, LUT
Lähiopiskelupäivät:
Perjantai 26.8.2022 klo 9.00-17.00, Lahti
Lauantai 27.8.2022 klo 9.00-17.00, Lahti
Perjantai 9.9.2022 klo 9.00-17.00, Lahti
Lauantai 10.9.2022 klo 9.00-17.00, Lahti
Perjantai 23.9.2022 ryhmäkohtainen välinäyttö etäyhteydellä

Analytiikka kustannusjohtamisessa 3 op
Luennoitsija: yliopisto-opettaja, DI Leena Tynninen, LUT
Lähiopiskelupäivät:
Perjantai 7.10.2022 klo 9.00-17.00, Lahti
Perjantai 4.11.2022 klo 9.00-17.00, Lahti

Yrityksen rahoitus 6 op
Luennoitsija: tutkijatohtori, KTT Timo Leivo, LUT
Lähiopiskelupäivät:
Perjantai 25.11.2022 klo 9.00-17.00, Lahti
Lauantai 26.11.2022 klo 9.00-17.00, Lahti
Perjantai 9.12.2022 klo 9.00-17.00, Lahti
Lauantai 10.12.2022 klo 9.00-17.00, Lahti

Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia siitä itsellesi parhaiten sopivat moduulit. Voit täydentää opintojasi muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.

Info

Kohderyhmä
Opintojen sisältö on suunniteltu sekä taloushallinnossa työskenteleville että niille, jotka tarvitsevat ja käyttävät taloudellista informaatiota yrityksen strategisessa päätöksenteossa.

Ajankohta ja paikka
24.9.2021 - 10.12.2022
Lahti

Laajuus
25-29 lähiopiskelupäivää ja 36-42 opintopistettä

Hinta
Ohjelman hinta 6 500 € + alv 24 % (36 op) tai 7 200 € + alv 24 % (42 op)
Katso tarkemmin tästä

Ilmoittautuminen/haku
Haku 10.9.2021 asti, jonka jälkeen voi ilmoittautua vielä yksittäisiin moduuleihin.

Oppimismenetelmät
Luentoja ja lähiopiskelupäivien aikana tehtäviä laskuharjoituksia, etätyöskentelynä tehtävät oppimistehtävät, harjoitustyöt ja Moodle-tentit.

Voit opiskella Controllerin asiantuntijaohjelman kokonaisuutena, suorittaa sivuopintokokonaisuuden tai poimia ohjelmasta itsellesi parhaiten sopivat moduulit.

Sivuopinnoiksi kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoihin

Voit suorittaa Controllerin asiantuntijaohjelmasta 24 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden, joka soveltuu liiketaloustieteellisiksi sivuopinnoiksi LUT-yliopiston tutkintoihin.

Osa ohjelman moduuleista on mahdollista sisällyttää LUT EMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.

Yhteyshenkilö ja lisätietopyynnöt
Nina Kykkänen
nina.kykkanen@lut.fi
puh. 040 766 7987

 

Ilmoittaudu

Haluan lisätietoa

Jaa sivu: