Talous & Rahoitus

Jokainen päätös on arvokas

Oikea tai väärä: esimiehenä teet päätöksiä, jotka vaikuttavat yrityksesi menestykseen. Yrityksestä saatava taloudellinen informaatio toimii karttana sille, joka sitä osaa tulkita.

Harkiten kerätty ja taidolla analysoitu tieto yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä antaa mahdollisuuden tehdä jokaisesta valintatilanteesta perusteltu, tosiasioihin nojaava päätös. Tunnista mitä haluat, tiedä mitä pyydät, kerro uskottavasti mitä varten.

Talous & Rahoitus -moduulivalikon alta löydät talouden moduuleja, jotka on suunniteltu antamaan eväitä johtamiseen liittyvään päätöksentekoon. Moduulivalikon tavoitteena on lisätä kokonaisvaltaista ymmärrystä yrityksen taloudellisista prosesseista sekä kykyä hyödyntää taloudellista informaatiota johtamisessa. Opittavia tietoja ja taitoja testataan ja harjoitellaan omiin työtehtäviin liittyvien harjoitustehtävien avulla.

Kenelle?

  • Asiantuntijoille, päälliköille ja johtajille, jotka tarvitsevat työssään syvällistä ymmärrystä ja työkaluja talouden suunnittelua ja seurantaa varten.
  • Rautaisille oman alansa ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää taloudellista informaatiota päätöksenteossaan.
  • Kasvaville yrityksille, joissa työntekijöiden tulee ymmärtää toimiensa vaikutukset yrityksen tulokseen.

Miksi?

  • Kun esimiesten ja asiantuntijoiden kyky ymmärtää yritystä ja toimialaa taloudellisena kokonaisuutena syvenee, päätöksenteko tehostuu ja toiminnann kannattavuus paranee.
  • Moduulit antavat tiedot ja taidot hyödyntää taloudellista informaatiota omassa työssä ja ymmärtää päätösten vaikutukset.
  • Osallistuja saa välineitä investointien suunnitteluun, hinnoitteluun, kannattavuuden parantamiseen, budjetointiin ja päätösten vaikutusten seurantaan.

"Taloustietämystä esimiesten tarpeisiin"

Talouden ja rahoituksen moduulit tarjoavat osallistujille tuoreita näkökulmia talouden johtamisen menetelmiin ja työvälineisiin.

Timo Kärri
Professori, TkT
Akateeminen johtaja

Akateemisen johtajan terveiset

Moduulivalikon moduulit:

Kustannusjohtamisen verkkokurssi 3 op
Itsenäistä työskentelyä verkossa

Kustannusjohtamisen verkkokurssi 6 op
Itsenäistä työskentelyä verkossa

Kannattavuuden hallinta -verkkokurssi 3 op
Itsenäistä työskentelyä verkossa

Rahoituksen verkkokurssi 6 op
Itsenäistä työskentelyä verkossa

Investointihankkeen kannattavuus 5 op
Luennoitsijat: professori Timo Kärri ja tutkijatohtori Miia Pirttilä, LUT
Neljä lähiopiskelupäivää Lappeenrannassa, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Tilinpäätös ja sen tulkinta 4 op
Luennoitsija: yliopisto-opettaja Antero Tervonen
Neljä lähiopiskelupäivää Lappeenrannassa vuonna 2023.


Voit poimia itsellesi parhaiten sopivat moduulit. Voit täydentää opintojasi muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.

Talous & Rahoitus -moduulivalikon moduulit sopivat myös osaksi LUT EMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittavia opintoja.

Info

Kohderyhmä
Johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät henkilöt, jotka tarvitsevat osaamista taloudellisten näkökulmien huomioimiseen strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa.

Ajankohta ja paikka
Moduulit toistuvat n. kahden vuoden välein, verkkokursseihin jatkuva haku

Lappeenranta / verkkototeutus

Laajuus
3-6 opintopistettä / moduuli

Hinta
Katso moduulien hinnat tästä

Oppimismenetelmät
Lähiopiskelu, verkkokurssit, ennakko- ja välitehtävät, harjoitustehtävät, harjoitustyö, kirjallisuus

Yhteyshenkilö ja lisätietopyynnöt
Nina Kykkänen
nina.kykkanen@lut.fi
puh. 040 766 7987

 

Haluan lisätietoa

Jaa sivu: