Tekniikan väylä lukuvuonna 2020-2021

Avoimen yliopiston tekniikan väylässä suoritetaan yliopistotasoisia opintoja 30-48 opintopistettä, jotka vaihtelevat opiskelijan tavoittelemasta koulutusohjelmasta sekä aiemmasta koulutustaustasta riippuen. Perusrungon muodostavat matematiikan ja fysiikan opinnot.  Väyläopinnot lukuvuonna 2020-2021 aloittavat opiskelijat ilmoittautuvat alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Sähkö-, kone-, ympäristö- ja energiatekniikka

Avoimen yliopiston tekniikan väylän laajuus on 30 opintopistettä, joka muodostuu opiskelijan taustasta ja suunnitteilla olevasta koulutusohjelmasta riippuen eri opintojaksoista.

Peruskoulu, lukio tai vastaavalta pohjalta väyläopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot tai näitä vastaavat aiemmin suoritetut yliopistotasoiset opinnot:

 • tekniikan matematiikka 1, 3 op
 • tekniikan matematiikka 2, 3 op
 • tekniikan matematiikka 3, 3 op
 • tekniikan matematiikka 4, 3 op
 • johdatus yliopistofysiikkaan 6 op ja
 • lisäksi tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluvia koulutusohjelman ensimmäisen lukuvuoden opintojaksoja avoimen yliopiston opetustarjonnasta niin, että vaadittavat 30 op täyttyvät.
 • Väyläopintojen painotettu keskiarvo tulee olla vähintään 2,00 asteikolla 1-5.

Opiskelijat, joilla on taustalla korkeintaan viisi vuotta vanha AMK-insinööritutkinto, suorittavat avoimen yliopiston väyläopintoihin 30 opintopistettä kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Tällöin em. matematiikan kursseja ei tarvitse suorittaa, koska ne luetaan hyväksi tekniikan kandidaatin tutkintoon aiemmalla AMK-insinööritutkinnolla.

Kemiantekniikka sekä laskennallinen tekniikka

Avoimen yliopiston tekniikan väylän laajuus on 30 opintopistettä, joka muodostuu opiskelijan taustasta ja suunnitteilla olevasta koulutusohjelmasta riippuen eri opintojaksoista.

Peruskoulu, lukio tai vastaavalta pohjalta väyläopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot tai näitä vastaavat aiemmin suoritetut yliopistotasoiset opinnot:

 • matematiikka I (osa A 3 op ja osa B 3 op, yhteensä 6 op) ja
 • matematiikka II (osa A 3 op ja osa B 3 op, yhteensä 6 op) sekä
 • kemiantekniikassa pakollinen fysiikan kurssi BM30A2800 Lämpöoppi 4 op
 • laskennallisessa tekniikassa pakollisista fysiikan kursseista (BM30A2600 Mekaniikan perusteet 4 op, BM30A2800 Lämpöoppi 4 op, BM30A3000 Sähköoppi 4 op ja BM30A2900 Aaltoliikeoppi 3 op) vähintään yksi
 • lisäksi tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluvia koulutusohjelman ensimmäisen lukuvuoden opintojaksoja avoimen yliopiston opetustarjonnasta niin, että vaadittavat 30 op täyttyvät.
 • Väyläopintojen painotettu keskiarvo tulee olla vähintään 2,00 asteikolla 1-5.

Opiskelijat, joilla on taustalla korkeintaan viisi vuotta vanha AMK-insinööritutkinto, suorittavat avoimen yliopiston väyläopintoihin 30 opintopistettä kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Tällöin em. matematiikan kursseja ei tarvitse suorittaa, koska ne luetaan hyväksi tekniikan kandidaatin tutkintoon aiemmalla AMK-insinööritutkinnolla.

Tietotekniikka ja tuotantotalous

Avoimen yliopiston tekniikan väylän laajuus on 48 opintopistettä, joka muodostuu opiskelijan taustasta ja suunnitteilla olevasta koulutusohjelmasta riippuen eri opintojaksoista.

Peruskoulu, lukio tai vastaavalta pohjalta tuotantotalouden ja tietotekniikan koulutusohjelmien väyläopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot tai näitä vastaavat aiemmin suoritetut yliopistotasoiset opinnot:

 • matematiikka I (osa A 3 op ja osa B 3 op, yhteensä 6 op) ja
 • lisäksi tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluvia koulutusohjelman ensimmäisen lukuvuoden opintojaksoja avoimen yliopiston opetustarjonnasta niin, että vaadittavat 48 op täyttyvät.
 • Väyläopintojen painotettu keskiarvo tulee olla vähintään 3,00 asteikolla 1-5.

Opiskelijat, joilla on taustalla korkeintaan viisi vuotta vanha AMK-insinööritutkinto, suorittavat avoimen yliopiston väyläopintoihin 48 opintopistettä kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Tällöin em. matematiikan kursseja ei tarvitse suorittaa, koska ne luetaan hyväksi tekniikan kandidaatin tutkintoon aiemmalla AMK-insinööritutkinnolla.


Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen perusteella

Kun on suorittanut vaadittavat väyläopinnot valintaperusteiden mukaisesti, voi näiden suoritusten perusteella hakea tutkinto-opinto-oikeutta tekniikan koulutusohjelmiin ilman valintakoetta.  

Lisätietoa valintaperusteista ja hakemisesta Hakeminen -sivuilta. Hakuaika on kerran vuodessa (erillishaku). Seuraava hakuaika tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen perusteella on keväällä 2021.