Tekniikan väylä lukuvuonna 2021-2022

Avoimen yliopiston tekniikan väylässä suoritetaan yliopistotasoisia opintoja 30-48 opintopistettä, joiden sisällöt vaihtelevat opiskelijan tavoittelemasta koulutusohjelmasta sekä aiemmasta koulutustaustasta riippuen. Perusrungon muodostavat matematiikan ja fysiikan opinnot.

Tutustu lukuvuoden 2021-2022 väyläopintoihin

Tekniikan väylän kurssit kandidaattiopintoihin ovat samat kuin ko. koulutusohjelman LUT Kandidaatti Highway -väyläopintojen kurssit (opinto-oppaassa 2021-2022 esiintyy energiatekniikka, kemiantekniikka, sähkötekniikka, tietotekniikka ja tuotantotalous nimellä Highway-väylä xx tekniikan kandidaatti).

Sähkö-, kone-, ympäristö- ja energiatekniikka

Sähkö-, kone-, ympäristö- ja energiatekniikan väylän laajuus on 30 opintopistettä. Väyläopintojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 2,00 asteikolla 1-5.

Kemiantekniikka sekä laskennallinen tekniikka

Kemiantekniikan väylän laajuus on 30 opintopistettä. Väyläopintojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 2,00 asteikolla 1-5.

Laskennallisen tekniikan väylän laajuus on 30 opintopistettä. Väyläopintojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 3,00 asteikolla 1-5.

Tietotekniikka ja tuotantotalous

Tietotekniikan ja tuotantotalouden väylän laajuus on 48 opintopistettä. Väyläopintojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 3,00 asteikolla 1-5.

Opiskelijoiden, joilla on taustallaan korkeintaan viisi vuotta vanha AMK-insinööritutkinto, ei tarvitse suorittaa väyläopintoihin määriteltyjä matematiikan kursseja, koska ne luetaan hyväksi tekniikan kandidaatin tutkintoon aiemman AMK-insinööritutkinnon perusteella. Matematiikan kurssien tilalla suoritetaan tällöin muita kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen perusteella

Kun on suorittanut vaadittavat väyläopinnot valintaperusteiden mukaisesti, voi näiden suoritusten perusteella hakea tutkinto-opinto-oikeutta tekniikan koulutusohjelmiin ilman valintakoetta.  

Lisätietoa valintaperusteista ja hakemisesta Hakeminen -sivuilta. Hakuaika on kerran vuodessa (erillishaku). Seuraava hakuaika tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen perusteella on toukokuussa 2022.