Tekniikan väylä

Avoimen yliopiston tekniikan väylässä suoritetaan yliopistotasoisia opintoja 30 opintopistettä, jotka vaihtelevat opiskelijan aiemmasta koulutustaustasta riippuen. Perusrungon muodostavat matematiikan ja fysiikan opinnot. Lukuvuonna 2017-18 matematiikan kurssit muuttuivat. Väyläopiskelijat ilmoittautuvat alla oleville matematiikan kursseille. Näitä aiemmin vastaavat kurssit, katso muutokset.

Peruskoulu, lukio tai vastaavalta pohjalta väyläopintoihin kuuluvat pakollisina seuraavat matematiikan kurssit:

Tuotantotalouden ja tietotekniikan väyläopintoihin: BM20A6700 Matematiikka I, osa A 3op ja BM20A6700 Matematiikka I, osa B 3op. Muiden tekniikan koulutusohjelmien väyläopintoihin kuuluvat pakollisina BM20A6700 Matematiikka I, osa A 3 op, BM20A6700 Matematiikka I, osa B 3op, BM20A6800 Matematiikka II, osa A 3op,  BM20A6800 Matematiikka II, osa B 3op ja BM20A6900 Matematiikka III 4op  

 

Lisäksi fysiikasta BM30A2600 Mekaniikan perusteet 4op sekä tarvittaessa johdatus yliopistomatematiikkaan 3 op kurssit.  

Lisäksi tutkintoon soveltuvia opintojaksoja avoimen yliopiston opetustarjonnasta niin, että vaadittavat 30 op täyttyy.  

Opiskelijat, joilla on taustalla aiempi insinööri- tai AMK-insinööritutkinto, suorittavat avoimen yliopiston väylässä 30 op tutkintoon soveltuvia opintojaksoja.


Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen perusteella

Kun on suorittanut 30 opintopisteen tekniikan väyläopinnot vähintään keskiarvolla 2.0, voi näiden suoritusten perusteella hakea opinto-oikeutta tekniikan koulutusohjelmiin ilman valintakoetta.  

Lisätietoa valintaperusteista ja hakemisesta Hakeminen -sivuilta. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, päättyen 31.5. ja 30.11. klo 15:00.