Tekniikan väylä

Avoimen yliopiston tekniikan väylässä suoritetaan yliopistotasoisia opintoja 30 opintopistettä, jotka vaihtelevat opiskelijan aiemmasta koulutustaustasta riippuen. Perusrungon muodostavat matematiikan ja fysiikan opinnot.  Väyläopinnot lukuvuonna 2018-19 aloittavat opiskelijat ilmoittautuvat alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Jos olet aloittanut väyläopintoja jo aiemmin, huomio matematiikan kursseissa lukuvuonna 17-18 tapahtuneet muutokset.

Väyläopinnot peruskoulu, lukio tai vastaavalta pohjalta 

Tuotantotalouden ja tietotekniikan koulutusohjelmien väyläopintoihin kuuluu pakollisena matematiikka I (osa A 3 op ja  osa B 3 op, yht. 6 op) tai näitä vastaavat aiemmin suoritetut opinnot. Lisäksi kandidaatin tutkintoon soveltuvia opintojaksoja avoimen yliopiston opetustarjonnasta niin, että vaadittavat 30 op täyttyvät.

Muiden tekniikan koulutusohjelmien väyläopintoihin kuuluvat pakollisina seuraavat kurssit tai näitä vastaavat aiemmin suoritetut opinnot: matematiikka I (osa A, 3 op ja osa B 3 op, yht. 6 op) ja matematiikka II (osa A, 3 op ja osa B 3 op, yht 6 op) sekä sen koulutusohjelman, johon on aikeissa hakea tutkinto-opiskelijaksi, pakollisista fysiikan kursseista vähintään yksi. Lisäksi kandidaatin tutkintoon soveltuvia opintojaksoja avoimen yliopiston opetustarjonnasta niin, että vaadittavat 30 op täyttyvät.

Opiskelijat, joilla on taustalla aiempi insinööri- tai AMK-insinööritutkinto, suorittavat avoimen yliopiston väylässä 30 op kandidaatin tutkintoon soveltuvia opintojaksoja.


Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen perusteella

Kun on suorittanut 30 opintopisteen tekniikan väyläopinnot vähintään keskiarvolla 2.0, voi näiden suoritusten perusteella hakea opinto-oikeutta tekniikan koulutusohjelmiin ilman valintakoetta.  

Lisätietoa valintaperusteista ja hakemisesta Hakeminen -sivuilta. Hakuaika on kerran vuodessa. Seuraava hakuaika tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen perusteella on 20.3.-31.5.2019 klo 15.00.