Tekniikan väylä

Avoimen yliopiston tekniikan väylässä suoritetaan yliopistotasoisia opintoja 30 opintopistettä, jotka vaihtelevat opiskelijan aiemmasta koulutustaustasta riippuen. Perusrungon muodostavat matematiikan ja fysiikan opinnot. Lukuvuonna 2017-18 matematiikan kurssit muuttuvat. Väyläopiskelijat ilmoittautuvat alla olevia matematiikan kursseja vastaville kursseille. Katso muutokset.

Peruskoulu, lukio tai vastaavalta pohjalta väyläopintoihin kuuluvat pakollisina seuraavat matematiikan kurssit:

 • BM20A5810 Differentiaalilaskenta ja sovellukset 4op
  (korvaa kurssit BM20A0000 Matematiikka SäEnKeA1 3op ja BM20A0100 Matematiikka KoTiA1 3op)
 • BM20A5820 Integraalilaskenta ja sovellukset 3op
  (korvaa kurssit BM20A0200 Matematiikka SäEnKeA2 3op ja BM20A0300 Matematiikka KoTiA2 5op)
 • BM20A5840 Usean muuttujan funktiot ja sarjat 3op
  (korvaa kurssit BM20A0350 Matematiikka B1 3op, BM20A0400 Matematiikka SäEnKeB1 3op ja BM20A0500 Matematiikka KoTiB1 3op)
 • BM20A5800 Funktiot, lineaalialgebra ja vektorit 3op
  (korvaa kurssit BM20A0550 Matematiikka B2 2op, BM20A0600 Matematiikka SäEnKeB2 2op ja BM20A0700 Matematiikka KoTiB2 2op)
 • BM20A5830 Differentiaaliyhtälöiden peruskurssi 3op
  (korvaa kurssit BM20A0750 Matematiikka B3 3op, BM20A0800 Matematiikka SäEnKeB3 3op ja BM20A0900 Matematiikka KoTiB3 3op)

Lisäksi fysiikasta BM30A2600 Mekaniikan perusteet 4op sekä tarvittaessa johdatus yliopistomatematiikkaan 3 op kurssit.  

Lisäksi tutkintoon soveltuvia opintojaksoja avoimen yliopiston opetustarjonnasta niin, että vaadittavat 30 op täyttyy.  

Opiskelijat, joilla on taustalla aiempi insinööri- tai AMK-insinööritutkinto, suorittavat avoimen yliopiston väylässä pakollisena kurssit

 • BM20A5840 Usean muuttujan funktiot ja sarjat 3op
  (korvaa kurssit BM20A0350 Matematiikka B1 3op, BM20A0400 Matematiikka SäEnKeB1 3op ja BM20A0500 Matematiikka KoTiB1 3op)
 • BM20A5800 Funktiot, lineaalialgebra ja vektorit 3op
  (korvaa kurssit BM20A0550 Matematiikka B2 2op, BM20A0600 Matematiikka SäEnKeB1 3op ja BM20A0700 Matematiikka KoTiB2 2op)
 • BM20A5830 Differentiaaliyhtälöiden peruskurssi 3op
  (korvaa kurssit BM20A0750 Matematiikka B3 3op, BM20A0800 Matematiikka SäEnKeB3 3op ja BM20A0900 Matematiikka KoTiB2 3op)

sekä tarvittaessa johdatus yliopistomatematiikkaan (3 op) ja lisäksi tutkintoon soveltuvia opintojaksoja avoimen yliopiston opetustarjonnasta niin, että vaadittavat 30 op täyttyy.  


Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen perusteella

Kun on suorittanut 30 opintopisteen tekniikan väyläopinnot vähintään keskiarvolla 2.0, voi näiden suoritusten perusteella hakea opinto-oikeutta tekniikan koulutusohjelmiin ilman valintakoetta.  

Lisätietoa valintaperusteista ja hakemisesta Hakeminen -sivuilta. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, päättyen 31.5. ja 30.11. klo 15:00.