Hautaammeko tulevaisuutemme jätteiden mukana?

Emme. Globaalissa talousjärjestelmässä vallalla oleva "ota, valmista, hävitä" -malli on tullut tiensä päähän. Luonnon tuottamat resurssit on vuosittain käytetty loppuun entistä aikaisemmin ja loppuvuoden maapallo kasvattaa ekologista velkaansa. On aika siirtyä talouteen, jossa materiaali ja arvo kiertävät.

Kiertotaloudella on pelkästään Suomessa 2,5 miljardin euron vuotuinen liiketoimintapotentiaali. Euroopan tasolla työpaikkoja voi syntyä jopa puoli miljoonaa. Tämän toteutuminen vaatii uudenlaisia liiketoimintamalleja ja arvoketjujen uudelleenmuotoilua.

Hupenevat ja jatkuvasti kallistuvat luonnonvarat sekä jäteongelma pakottavat siirtymään järjestelmään, jossa tuotteet ja prosessit suunnitellaan niin, että jätteiden synty minimoidaan. Kiertotaloutta voidaan vauhdittaa kunnianhimoisilla kierrätystavoitteilla, erilaisilla kannusteilla ja lainsäädännöllisiä esteitä purkamalla. Tuotanto kierrätetyillä raaka-aineilla täytyy tehdä suhteellisesti halvemmaksi ja sääntelyltään kevyeksi.

Mahdollistamme uusien teknologioiden kehittämisen ja uuden liiketoiminnan. Kehittämämme osaaminen ja teknologiat edistävät luonnonvarojen kestävää ja tehokasta hyödyntämistä sekä materiaali- ja sivuvirtojen kierrätystä. Tuotamme ratkaisuja biomateriaalien ja arvometallien talteenottoon ja uudelleenkäyttöön luonnonvaroista ja jätteestä. Ratkaisuillamme on siten merkittävä vaikutus tuotantoon ja hyvinvointiin sekä ympäristön että talouden näkökulmasta. 

Pakkaustekniikan professori kehittää kokomuoville vaihtoehtoja ja fanittaa suomalaista maitotölkkiä

Muovijätteen haittojen vuoksi muovipakkausten sääntely ja kierrätystavoitteet ovat kiristymässä Euroopassa. LUTissa muovijäteongelmaa ratkotaan kehittämällä kuitupohjaisia pakkauksia, joissa on...

Kiertotalous - Spaceship Earth

KIERTOTALOUDEN mantraa on toistettu maapallolla jo vuosikymmeniä. Sen esikuvana tunnetaan filosofi ja tiedemies Kenneth E. Bouldingin vuonna 1966 lanseeraama Spaceship Earth -metafora. ...