Jätämmekö ihmiskunnan kärsimään pilaamastaan vedestä?

Emme. Vesi on yksi suurista kohtalonkysymyksistä, jotka ihmiskunta joutuu ratkaisemaan vuoteen 2050 mennessä. haasteena on saada vesi riittämään tulevaisuudessa sekä ihmisille, maataloudelle ja teollisuudelle niin, ettei sen puute aiheuta konflikteja.

Tästä syystä tekniikka ja prosessit vesivarantojen hyödyntämiseen ja jo pilaantuneiden vesien puhdistamiseen uudelleen käytettäväksi ovat liiketoimintamahdollisuus, jota ihmiskunnalla ei ole varata olla käyttämättä.

Uusien jätevedenkäsittelyratkaisujen ja puhdistusprosessien markkinoille saaminen edellyttää rahoitusta tarpeeksi laajoihin pilottikokeisiin ja -laitteisiin, jotta kunnat saadaan uskomaan täydellisen vedenpuhdistuksen olevan mahdollinen.

Erotus- ja puhdistustekniikka on avainasemassa ratkottaessa veden niukkuuteen, uudelleenkäyttöön, puhtauteen ja turvallisuuteen liittyviä ongelmia. Ratkaisumme keskittyvät kemikaali-, metsä-, ja kaivosteollisuuden jätevesien kiertojen puhdistamiseen. Kehitämme ratkaisuja myös ruoka- ja lääketeollisuuteen. Rakennamme kestäviä ratkaisuja raakaveden, jäteveden ja teollisuuslaitosten vesikiertoihin. 

Tutkimuksemme avulla jäteveden käsittely ja veden uudelleenkäsittely saadaan nykyistä tehokkaammaksi. Ratkaisumme vähentävät veden kulutusta, parantavat puhtaan juomaveden tuottamista ja jätevesien puhdista vesistöjä pilaamatta.

LUT opetti tekoälyn tunnistamaan meren kasviplanktonia

Kasviplankton tuottaa maapallolle happea ja on merkittävä osa merieliöiden ravintoketjua. LUT-yliopiston tietokonenäkö- ja hahmontunnistusosaamista hyödynnetään kasviplanktonin tutkimuksessa. ...

Arktisten alueiden öljyntorjuntaa voidaan parantaa biojätteillä

Öljyvahingot ovat yksi vakavimmista uhkista merialueiden ekosysteemeille. Vahingon sattuessa torjuntamenetelmien sekä -kaluston saatavuus ja soveltuvuus vallitseviin olosuhteisiin vaihtelevat...