Poltammeko kaiken loppuun?

Emme. Valtaosin uusiutuviin lähteisiin perustuvat ratkaisut ovat avainasemassa tulevaisuuden energiatuotannossa. Täysin päästöttömät energiajärjestelmät ovat mahdollisia jo nyt. Edelläkävijäyritykset ja -valtiot tavoittelevat entistä enemmän uusiutuviin perustuvia energiajärjestelmiä.

Suomalaisella osaamisella voidaan ratkaista muun muassa uusiutuvan energian tuotannon vaihtelun haasteita. Samaan aikaan Suomi ostaa ulkomailta energiaa noin 8 miljardilla eurolla vuosittain. Korvaamalla tuontia kotimaisella, ei-fossiilisella energialla voidaan parantaa vaihtotasetta, huoltovarmuutta ja ympäristön tilaa sekä luoda uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja.

Kehitämme ratkaisuja koko energiaketjuun polttoaineista ja resursseista aina energian käyttöön asti. Luomme tekniikoita ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat hiilidioksidin uudelleenkierron joustavissa energiajärjestelmissä ja tukevat hiiletöntä tulevaisuutta. Meillä on menetelmiä analysoida markkinavoimia ja energiapolitiikkaa, mikä on välttämätöntä uusiutuvan energiaan perustuvalle globaalille talouskasvulle.

Yksi kriittisimmistä haasteista energia-alalla on tuuli- ja aurinkosähkön epäsäännöllisen saannin ratkaiseminen tuotannossa. Meillä on ratkaisuja energian muuntamiseen ja varastointiin, mitkä mahdollistavat energiajärjestelmien tarvitseman operationaalisen ja taloudellisen joustavuuden.

LUT kehittää metsähakkeen laadunmääritysmenetelmiä - mallinnus osoitti 150 hakekuorman kuljetussäästöä

LUT-yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan metsähakkeen hankinta tulee kehittymään Etelä-Savossa lähivuosina parantuneiden laadunmääritysmenetelmien ansiosta. Tutkimus tehtiin hankkeessa ...

Tutkijat kehittävät puupohjaista hybridikomposiittia vaativaan käyttöön – kevytrakenteinen testisilta ensin Venäjälle

LUT-yliopisto, Pietarin polyteknillinen yliopisto (SPbPU) sekä teollisuuskumppani Scientific and Technological Centre of Applied Nanotechnologies rakentavat yhteisessä tutkimushankkeessaan...