Kauppatieteet

Kauppatieteiden tohtorikoulutuksen ensisijaisena tehtävänä on antaa valmiudet tutkijan tehtäviin. Lisäksi koulutus tarjoaa edellytykset toimia muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Tohtoriopiskelijoiden väitöskirjojen aiheet liittyvät kauppatieteiden ja koko yliopiston tutkimuksen painopistealueisiin talouden ja tekniikan rajapinnalle suosien perinteiset oppiainerajat ylittävää tutkimusotetta.

Kvantitatiiviset menetelmät ovat tunnusomaisia kauppatieteiden tutkimusalalla syntyville väitöskirjoille, mutta myös kvalitatiivinen tutkimusote on mahdollinen. Tutkimuksessa sovelletaan erityisesti modernin strategiatutkimuksen teoreettista kehikkoa yritysten strategisten päätösten ja kilpailuedun lähteiden analysointiin.

Tohtoriohjelmaan valittavilta edellytetään riittäviä tutkimuksellisia valmiuksia, jotka varmistetaan mm. valintakurssien suorittamisella ennen jatko-opiskelijaksi hyväksymistä.

Tohtorikoulutukseen valittavat rekrytoidaan yleensä osaksi tutkimusryhmiä, jotka koostuvat professoreista, post-doc-tutkijoista ja tohtoriopiskelijoista. Niissä tieteellisen työskentelyn käytännöt avautuvat nuoremmalle tutkijalle kaikessa laajuudessaan.

Lisätietoja

Kauppatieteet
Professori Asta Salmi
tel. + 358 50 383 2476
asta.salmi@lut.fi