RAE - Research Assessment Exercise

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa toteutettiin vuosina 2011 - 2012 Research Assessment Exercise (RAE) eli yliopistomme tutkimuksen arviointiprojekti. RAE on luonteeltaan kehittävää arviointia, jossa LUT:n tutkimustoimintaa arvioitiin suhteessa kunkin tieteenalan kansainväliseen tasoon ja käytäntöön. Tavoitteena oli yliopiston laatuprofiilin analysoiminen tunnistamalla olemassa olevat vahvuudet sekä potentiaali. RAE on erittäin tärkeä LUT:n tutkimustoiminnan tulevaisuuden kannalta.

Kehittävän arvioinnin katse suuntaa tulevaisuuteen. Tavoitteena on tuottaa ehdotuksia ja suosituksia tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden edistämiseksi sekä tukea laatutietoisuutta yksiköissä. RAE:ssa suhteutettiin LUT:n taso kunkin tieteenalan kansainväliseen tasoon ja käytäntöön ja reflektoitiin arviointimenetelmiä ja niiden sopivuutta eri aloilla. Prosessin aikana yksiköillä oli mahdollisuus saada oma äänensä kuuluviin uusia tavoitteita ja käytäntöjä määritettäessä.

Arvioinnin keskeisimpiä vaiheita olivat tutkimusaktiivisen henkilöstön määrittely ja heidän identifiointitietojensa keruu, julkaisutietojen ja muuta tieteellistä toimintaa koskevan tiedon keruu, yksiköiden itsearviointi, LUT:n julkaisutoiminnan bibliometrinen analyysi ja ulkopuolisten kansainvälisten panelistien arviointivierailu yliopistolla.

LUT:n Research Assessment Exercise -loppuraportit valmistuivat huhtikuussa 2012.

Loppuraportit (englanniksi)