Alasottoilmoitusohje

Mikäli havaitset sivuillamme materiaalia, jonka käyttöä kyseiseen tarkoitukseen rajoittaa tekijänoikeus tai lähioikeus, ota ensisijaisesti yhteys materiaalin sivuille laittaneeseen tahoon. Mikäli yhteydenotto tai sen yritys ei johda hyväksyttävään tulokseen, tee asiasta ilmoitus yliopiston asiakirjapalveluihin.  Me jatkamme siitä.

LUT-yliopisto
Asiakirjapalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on oltava:

  1. ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot;
  2. yksilöityinä se aineisto, jonka saannin estämistä vaaditaan, sekä selvitys aineiston sijainnista;
  3. ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että se aineisto, jota vaatimus koskee, on hänen vilpittömän käsityksensä mukaan lainvastaisesti saatavilla viestintäverkossa;
  4. tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on tuloksetta esittänyt vaatimuksensa sisällön tuottajalle tai että sisällön tuottajaa ei ole voitu tunnistaa;
  5. ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija taikka oikeutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta;
  6. ilmoituksen tekijän allekirjoitus.

Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta, § 15 ja § 22.

Ota yhteyttä

Kestävuusmuutoksen tutkimusryhmä

  • Laboratorion johtaja: Ympäristöjohtamisen professori Lassi Linnanen lassi.linnanen@lut.fi
  • Tutkimusryhmä keskittyy muun muassa ilmastonmuutoksen hillintään, kestävyyden edistämiseen, kiertotalouteen ja kuluttajan rooliin kestävyysmuutoksessa
  • 1 professori, 3 apulaisprofessoria, 1 tutkijatohtori, 5 nuorempaa tutkijaa ja 2-3 tutkimusapulaista
  • Tutkimusaiheina muun muassa: kiertotalous tekstiiliteollisuudessa, jakamistalous, metsäteollisuuden korkean jalostusarvon tuotteet, henkilökohtainen päästökauppa, biolhiilen käyttö hiilen sidonnassa, hiilinegatiiviset teknologiat