Alasottoilmoitusohje

Mikäli havaitset sivuillamme materiaalia, jonka käyttöä kyseiseen tarkoitukseen rajoittaa tekijänoikeus tai lähioikeus, ota ensisijaisesti yhteys materiaalin sivuille laittaneeseen tahoon. Mikäli yhteydenotto tai sen yritys ei johda hyväksyttävään tulokseen, tee asiasta ilmoitus yliopiston asiakirjapalveluihin.  Me jatkamme siitä.

LUT-yliopisto
Asiakirjapalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on oltava:

  1. ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot;
  2. yksilöityinä se aineisto, jonka saannin estämistä vaaditaan, sekä selvitys aineiston sijainnista;
  3. ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että se aineisto, jota vaatimus koskee, on hänen vilpittömän käsityksensä mukaan lainvastaisesti saatavilla viestintäverkossa;
  4. tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on tuloksetta esittänyt vaatimuksensa sisällön tuottajalle tai että sisällön tuottajaa ei ole voitu tunnistaa;
  5. ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija taikka oikeutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta;
  6. ilmoituksen tekijän allekirjoitus.

Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta, § 15 ja § 22.

LUT-yliopisto

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta
Puh. 029 446 2111

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
Puh. 029 446 2111

Katso kaikki yhteystiedot