Eettiset toimintaperiaatteet

LUTin eettisissä toimintaperiaatteissa kuvataan sitä, kuinka yliopisto varmistaa eettisen ja vastuullisen toiminnan kaikissa yliopiston ja sen henkilöstön määräysvaltaan kuuluvissa päätöksissä.

Vastuullisella toiminnalla tarkoitetaan yhteiskunta-, ympäristö- ja henkilöstövastuun lisäksi sosiaalista ja taloudellista vastuuta suhteessa kaikkiin yliopiston sidosryhmiin sekä ympäröivään yhteiskuntaan.

Toimintaperiaatteiden tarkoituksena on taata jokaiselle yliopistolaiselle tasavertaiset ja selkeät lähtökohdat toimia tilanteissa, joissa yliopistoomme ja sen henkilöstöön kohdistuu erityisiä eettisiä odotusarvoja.

Toimintaperiaatteiden lähtökohtana ovat lainsäädäntö, kansalliset ja kansainväliset määräykset ja sopimukset, ihmisoikeudet ja työelämän perusoikeudet sekä korkeatasoinen yhteiskunnallinen ja akateeminen etiikka. Lisäksi yliopistolla on omat sisäiset säännöt, jonka mukaan toimimme. 

Otamme huomioon, että yliopistomme toimintaperiaatteita säätelee kansallisen lainsäädännön sekä kansainvälisten sopimusten lisäksi korkea ja ajantasainen yliopisto-, yhteiskunta- ja liiketoimintaetiikka riippumatta muiden toimijoiden tai aikakausien totutuista toimintatavoista. 

Toimintaperiaatteiden vahvistamisesta, päivittämisestä ja valvonnasta vastaa yliopiston hallitus. Eettiset toimintaperiaatteet koskevat yliopiston koko henkilöstöä.

Eettiset toimintaperiaatteet (pdf-tiedosto).

Lisätiedot
Palvelujohtaja Anne Lankinen, puh. 0400 549 690, anne.lankinen@lut.fi

LUT-yliopisto

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta
Puh. 029 446 2111

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
Puh. 029 446 2111

Katso kaikki yhteystiedot