Kestävä ajattelu

Energiaan, ympäristöön ja talouteen liittyvät maailmanlaajuiset ongelmat koskevat meitä kaikkia. Tekniikan ja talouden poikkitieteellinen osaaminen on LUT:n lähtökohtana, kun tieteen keinoin haetaan ratkaisuja näihin ongelmiin. 

LUTin vihreän energian ja teknologian tutkimus edistää taloudellista ja teknologista kehitystä ja rakentaa kestävää hyvinvointia. LUT keskittyy tekoja vaativiin asioihin, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä puhtaan veden ja energian jatkuvaan saatavuuteen.

Lue lisää vihreistä edistysaskelistamme Green Campus -sivustolta.

Ota yhteyttä

Kestävuusmuutoksen tutkimusryhmä

  • Laboratorion johtaja: Ympäristöjohtamisen professori Lassi Linnanen lassi.linnanen@lut.fi
  • Tutkimusryhmä keskittyy muun muassa ilmastonmuutoksen hillintään, kestävyyden edistämiseen, kiertotalouteen ja kuluttajan rooliin kestävyysmuutoksessa
  • 1 professori, 3 apulaisprofessoria, 1 tutkijatohtori, 5 nuorempaa tutkijaa ja 2-3 tutkimusapulaista
  • Tutkimusaiheina muun muassa: kiertotalous tekstiiliteollisuudessa, jakamistalous, metsäteollisuuden korkean jalostusarvon tuotteet, henkilökohtainen päästökauppa, biolhiilen käyttö hiilen sidonnassa, hiilinegatiiviset teknologiat