Strategiset painopisteet

Painopisteemme ovat monitieteisiä kokonaisuuksia, joissa yhdistyy yliopiston asiantuntemus yli perinteisten laitos- ja tiedekuntarajojen. Yhteistyö on kaiken toimintamme lähtökohta.

Yliopiston strategisina painopisteinä kehitämme seuraavia aloja:

Vihreä energia ja teknologia

Toimintamme sisältää aurinkotalouden ja sen erilaiset uusiutuvat energiavarat, täysin puhtaan hiilen polton ja superturvallisen ydinvoiman.

Tehokas energian käyttö on ydinosaamistamme. Olemme edelläkävijä älykkäiden energiaverkkojen alalla. Hallitsemme myös energiamarkkinoihin liittyvät kysymykset.

Tieteellinen laskenta kehittää tehokkaita algoritmeja numeerisen mallinnuksen tarpeisiin. Tuloksia sovelletaan teollisten prosessien ja ympäristön tilan simulointiin.

Virtuaalisuunnittelun ja materiaalitieteen tutkijamme vaikuttavat tuotantoon ja hyvinvointiin sekä ympäristön että talouden näkökulmasta pidentämällä tuotteiden elinkaarta ja vähentämällä raaka- ja polttoaineiden turhaa käyttöä.

Vihreä kemiantekniikka taas suuntautuu kestäviin luonnonvaroihin ja energiatehokkaisiin prosesseihin, sivutuotteiden kierrätettävyyteen ja erityisesti kehittyneisiin erotustekniikan menetelmiin.

Kestävän kilpailukyvyn luominen

Käsitämme innovaatiot yritysten ja yhteiskunnan uudistumisen ja lopulta kestävän kilpailukyvyn edellytyksenä. Tarkastelemme innovaatioita laajasti kattaen koko elinkaaren ja eri innovaatiotyypit.

Maailmanlaajuisten arvoverkostojen tutkimuksemme keskittyy siihen, kuinka yksityiset ja julkiset organisaatiot luovat arvoa erityyppisten verkostojen ja kumppanuuksien kautta.

Digitaalisessa yhteiskunnassa kilpailukykyä rakennetaan erityisesti tiedon, osaamisen, luottamuksen ja maineen kaltaisten aineettomien hyödykkeiden avulla.

Kansainvälinen Venäjä-yhteyksien rakentaja

Valitsemme kansainvälisestä tiedeyhteisöstä LUT:lle parhaat partnerit strategisille osaamisalueillemme tieteen ehdoilla.

Koulutusyhteistyössä luomme toiminta-alustan, jolla toteutetaan yhteistutkintoohjelmia parhaiden toimijoiden kanssa huomioiden yritysten tarpeet.

Edellisten yhdistämisen tuloksena syntyy erityisesti kehittyville markkinoille ainutlaatuinen rakenne, jossa yliopistot, yritykset ja tulevaisuuden osaajat luovat kilpailuetua.

Lisätiedot
Strategiajohtaja Juha-Matti Saksa, puh. 0400 166 659, juha-matti.saksa@lut.fi

LUT-yliopisto

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta
Puh. 029 446 2111

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
Puh. 029 446 2111

Katso kaikki yhteystiedot