Älä pelkää analytiikkaa: varma tie työllistymiseen

Liiketoiminta-analytiikan osaamisella on ratkaiseva merkitys yritysten menestykseen nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimalla ja ymmärtämällä kerättyä tietoa saadaan aikaan kustannussäästöjä, voidaan kehittää uusia innovatiivisia ja usein olemassa olevaan asiakasmassaan sopivia tuotteita ja palveluita, sekä parantaa ja nopeuttaa päätöksentekoa.

Teollisuuden ja liike-elämän parissa tehdyt tutkimukset osoittavat, että analytiikan osaajista on huutava pula. Pelkästään Yhdysvalloissa arvellaan olevan puolentoista miljoonan analytiikan osaajan puute vuonna 2018. Euroopassa ja kotimaassa vallitsee samankaltainen tilanne. Analytiikkaosaamisen kysyntä nousee, vaikka talous on muuten kohdannut nollakasvua.  

Kaikki liike-elämän ja teollisuuden alat ovat heränneet digitalisaation ja tietoperusteisen liiketoiminnan kehittämisen hyötyihin. Ne hakevat tehoja digitalisaatiosta ja tämän muutoksen keskiössä on tiedon kerääminen, sen jalostaminen ja erityisen tärkeäksi nousee kyky analysoida tietoa. Kilpailukykyisimmät yritykset, joilla on tyypillisesti paras osaaminen omasta takaa saavat tiedostaan eniten irti ja pystyvät sen perusteella vastaamaan muutoksiin kilpailijoitaan nopeammin. Tästä syystä ne hakevat kiivaalla tahdilla analytiikan ja digitalisaation osaajia, joilla on myös ymmärrystä liiketoiminnasta.

Pelkästään suuret tietomassat (Big Data) ja niiden analysointi mahdollistavat kilpailukyvyn parantamisen luomalla edellytyksiä paremmalle päätöksenteolle. Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä tarvitaan kykyä elää muutoksessa ja pystyä vastaamaan oikea-aikaisesti oikeisiin haasteisiin. Esimerkiksi muuttuva hinnoittelu ja markkinoinnin tarkempi kohdentaminen antavat mahdollisuuden parempaan resurssien käyttöön ja samalla mahdollistavat esimerkiksi kanta-asiakkaiden paremman palvelun.

Koulutuksen pysyttävä muutoksessa mukana

Ennakoiva analytiikka mahdollistaa jo nykyään puuttumisen mm. konerikkoihin tai sairaskohtauksiin ennen kuin ne tapahtuvat ja näin luovat edellytyksiä niin henkilökohtaisten kuin rahallistenkin kärsimysten vähentämiseen. Asiakkaat hyötyvät ja ovat valmiita maksamaan paremmasta palvelusta - vain yritykset, joilla on soveltuvaa osaamista voivat pärjätä tässä kilpailussa.

Mallintaminen ja simulaatio mahdollistavat sellaisen tarkastelun, joka olisi tosielämässä kokeilemalla liian kallista, vaarallista tai jopa mahdotonta. Simulaatio-osaaminen on yksi tapa kehittää liiketoimintaa nopeasti tuloksellisempaan suuntaan. Nykyaikaiset ohjelmistot mahdollistavat simulaation käytön vaikeidenkin ongelmien ratkaisemisessa nopealla aikataululla. Kehityspotentiaalia löytyy runsaasti mm. logististen verkostojen ja liiketoiminta- sekä teollisten prosessien simuloinnissa. Tekniikkaa ja kannattavuuslaskentaa yhdistävässä simulaatiomallinnuksessa murretaan alojen välisiä raja-aitoja ja päästään valitsemaan parhaiten kannattavia ratkaisuja. Ydinasiana on havainto, että teknisesti optimaalinen ratkaisu ei aina ole kannattavuudeltaan paras, mutta kannattavimpien ratkaisujen löytäjät voittavat pelin.

Koulutuksen on pysyttävä mukana muutoksessa ja pystyttävä vastaamaan työelämän kasvavaan analytiikkaosaamisen kysyntään. Oikea koulutus antaa opiskelijoille taidot, joita yritysmaailmassa tarvitaan ja mahdollisuuden päästä osaamisellaan toteuttamaan yritysmaailman muutosta analytiikkavetoisempaan suuntaan.

Meidän vastauksemme tähän tilanteeseen on aloittaa syksyllä 2017 aivan uusi liiketoiminta-analytiikan maisterikoulutusohjelma, jossa yhdessä yrityskumppaneiden kanssa varmistamme, että opiskelijat saavat relevantin analytiikan koulutuksen, jonka avulla liike-elämä menestyy.

Lisätietoja:

Mikael Collan, professori, mikael.collan@lut.fi, +358 50 556 7185

 

Lue seuraavaksi: