Alueellisen median digiloikka - mikä muuttuu?

Digitalisaatio on vaikuttanut erityisen voimakkaasti media-alaan, jossa kulutustottumukset ovat siirtyneet internetiin ja mobiilialustoihin. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) alkava tutkimus etsii ratkaisuja perinteisen alueellisen median säilyvyyteen digitaalisessa murroksessa.

LUT:n tutkimuksessa analysoidaan kuinka digitaalisten sisältöjen lisääntynyt asiakastarve muutetaan toimiviksi liiketoimintamalleiksi ja mitä digitaalinen sisällöntuotanto vaatii organisaatiolta ja toimitukselliselta työltä, jotta ne vastaavat paremmin lukijoiden tarpeita ja odotuksia. Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena tiiviissä yhteistyössä kaakkoissuomalaisen mediayhtiö Kaakon Viestinnän kanssa, joka julkaisee muun muassa viittä maakuntalehteä: Etelä-Saimaata, Kouvolan Sanomia, Kymen Sanomia, Itä-Savoa ja Länsi-Savoa.

Yhteistyö alueellisen median kanssa on tärkeää, sillä tutkijoiden mukaan mediamurroksen keskellä tiedonvälityksen alueellisuus tulee edelleen säilymään, vaikka sen muodot ja liiketoimintamallit muuttuvat.

"Aluemedia on tärkeä ihmisten arjessa. Ihmiset tarvitsevat luotettavaa ja heitä lähellä olevaa uutisointia. Sitä mukaa, kun tiedonvälitys hajautuu ja sen laadun vaihtelevuus lisääntyy, alueellisen media tärkeys ihmisille korostuu entisestään," kuvailee tutkijaopettaja Päivi Maijanen-Kyläheiko.

Tutkijat painottavat, että hankkeessa on kyse siitä, miten alueellisesti arvokas media, jonka merkittävyys ei vähene, voi tulevaisuudessa organisoida toimintaansa. He kuitenkin huomauttavat, että he eivät ole tulleet pelastamaan mediaa tai ratkaisemaan sen tulevaisuutta.

"Tutkimme erilaisia mahdollisia liiketoimintamalleja, mutta medioiden on tehtävä itse ratkaisunsa," sanoo Maijanen-Kyläheiko

Digitalisaatio on johtanut aluemediassa tilanteeseen, jossa kilpailun ja mediakulutuksen muutokset vievät yhä suuremman osan kassavirrasta pois perinteisestä mediasta. Tässä tilanteessa alueellisella medialla on mahdollisuus uudistua ja kehittää innovaatioita, joilla se voi vastata muuttuviin kulutustottumuksiin ja varmistaa liiketoiminnan kannattavuuden.

"On kiire löytää toimivat liiketoimintamallit, jotka pitävät sisällään koko organisaation. Digitalisaation alkuvaiheissa alueelliset mediat näkivät verkon pääasiassa vain printin jatkeena, mutta olemme myöhemmin päässeet todistamaan, että sitä se ei todellakaan ole. Tässä tilanteessa täytyy ottaa käyttöön aivan uudenlaisia tapoja toimia ja ajatella," painottaa professori Paavo Ritala.

Tutkimuksen rahoittaa Viestintäalan tutkimussäätiö. Hanke kestää kaksi vuotta, jonka lopputulemana on löytää eväitä alueellisen median digitalisaation murrokseen.

"Tämä on hyvä aika tehdä tällaista tutkimusta, koska mediakentän murros on käynnissä ja hankkeen aikanakin ehtii tapahtua paljon," kuvailee Ritala.

Lisätietoja:

Päivi Maijanen-Kyläheiko, tutkijatohtori, paivi.maijanen-kylaheiko@lut.fi, +358 40 138 0396

Paavo Ritala, professori, paavo.ritala@lut.fi, +358 40 833 5852

 

Lue lisää: