Alumni, vastaamalla uraseurantakyselyyn voit vaikuttaa yliopistotutkintojen kehittämiseen

Oletko tyytyväinen työuraasi? Mitä ajattelet tutkinnostasi nyt? Keräämme uraseurantapalautetta kehittääksemme toimintaamme.

Osana valtakunnallista Aarresaari-verkoston uraseurantakyselyä LUT-yliopisto kerää palautetta vuonna 2014 valmistuneilta maistereilta ja vuonna 2016 valmistuneilta tohtoreilta. Olemme kiinnostuneita siitä, miten alumniemme työurat ovat käynnistyneet, sekä siitä, miltä tutkintojen laatu vaikuttaa muutaman työelämässä vietetyn vuoden jälkeen.

LUT-yliopistossa koulutuksesta vastaava vararehtori Jaana Sandström painottaa, että uraseurantakyselystä saadut vastaukset ovat kullanarvoisia yliopistotutkintojen kehittämisessä. Lisäksi vastaukset vaikuttavat yliopistojen rahoitukseen vuodesta 2021 alkaen.

Vastaukset auttavat nykyisiä ja tulevia opiskelijoita pohtimaan uramahdollisuuksiaan.

"On äärimmäisen tärkeää tietää, miten meiltä valmistuneet sijoittuvat työelämään ja etenevät urallaan. Millaisissa tehtävissä ja kuinka suurella palkalla alumnimme uraansa tekevät? Haluamme siis tietää tutkintojemme markkina-arvon", Sandström sanoo.

LUT-yliopisto reagoi palautteesta esiin nouseviin asioihin. Esimerkiksi modernin työelämän taitovaatimuksia, kuten oman osaamisen arvioimista, kehittämistä sekä sanoittamista, on lisätty tutkinto-ohjelmiin alumneilta saadun palautteen ansioita. Uraseurantakyselyn tuloksia käytetäänkin koulutusohjelmien lisäksi myös LUTin urapalveluiden kehittämisessä.

"Esimerkiksi juuri osaamisen sanoittaminen on yksi olennaisimmista työllistymiseen vaikuttavista tekijöistä. LUTilla yleisiä työelämätaitoja kehitetään koko opiskelun ajan", Sandström kertoo.

LUTin tutkinnot vastaavat hyvin työelämätarpeita

Viimeisimpään, vuonna 2018 tehtyyn uraseurantakyselyyn saatiin maistereilta ja tohtoreilta valtakunnallisesti 6 730 vastausta. Loppuraportin mukaan maisterit olivat sijoittuneet hyvin työelämään, sillä vastaushetkellä 94 prosenttia oli työssä. Myös tohtorit olivat työllistyneet hyvin ja monipuolisesti eri aloille, vaikka yliopisto onkin tohtoreiden suurin yksittäinen työnantaja. Tohtoreista 95 prosenttia oli vastaushetkellä työssä.

LUT-yliopiston alumnit ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä saamaansa koulutukseen.

"Strategiset painopisteemme puhdas energia ja vesi, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys osuvat edelleen erinomaisesti globaaliin tietotarpeeseen. Näin ollen tutkimuksesta kumpuavat tutkinto-ohjelmamme ovat erittäin ajantasaisia", Jaana Sandström iloitsee.

Hän painottaa, että jokainen uraseurantakyselyyn saatu vastaus on arvokas.

"Tarvitsemme vastauksia, jotta jatkossakin pidämme yliopiston koulutusohjelmat kilpailukykyisinä ja tuotamme kovatasoisia osaajia globaaleille työmarkkinoille".

Vuonna 2014 valmistunut maisteri tai vuonna 2016 valmistunut tohtori, lähetimme uraseurantakyselyn sinulle postitse tai tekstiviestillä. Vastaathan kyselyyn 30.11.2019 mennessä saamasi henkilökohtaisen linkin avulla tai paperilomakkeella postitse. Lähetetyn palautuskuoren postimaksu on maksettu.

Aiempien uraseurantakyselyjen tulokset löydät osoitteesta töissä.fi.
Katso myös lut.fi/kokemuksia.