Alumnien palaute on koulutuksen laatutyön ydin – vuonna 2015 valmistunut maisteri tai 2017 valmistunut tohtori, vastaathan uraseurantakyselyyn

Vastaako työura odotuksiasi? Miten opintojen aikana kertyneet tiedot ja taidot auttavat sinua onnistumaan työssäsi? Vuosittain kerättävä uraseurantapalaute on keskeinen osa yliopistokoulutuksen laatutyötä. 

Keräämme vuosittain yliopistostamme valmistuneilta maistereilta ja tohtoreilta palautetta, osana valtakunnallisen Aarresaari-verkoston urakyselyä. Tänä syksynä lähestymme kyselyllä vuoden 2015 aikana valmistuneita maistereita ja vuoden 2017 aikana valmistuneita tohtoreita.

"Haluamme kouluttaa osaajia, joiden tiedot, taidot, arvot ja asenteet eivät ainoastaan vastaa työelämän tarpeisiin, vaan antavat mahdollisuuden muuttaa työelämää parempaan suuntaan", kuvailee dekaani Sami Saarenketo LUTin missiota kouluttajana.

LUT-kauppakorkeakoulun dekaani Sami Saarenketo

Saarenketo johtaa yhtä LUTin kolmesta akateemisesta yksiköstä, LUT-kauppakorkeakoulua. Hän korostaa jo muutaman vuoden työelämää kokeneilta alumneilta saadun palautteen merkitystä koulutusohjelmien kehittämisessä.

"Opintojen aikana kerätyt kurssipalautteet ja vastavalmistuneilta saatava palaute ovat nekin kullanarvoisia koulutuksen laatutyössä, mutta alumneilta saamme todellista markkinapalautetta. Viisi vuotta antaa hyvän perspektiivin tarkastella omaa uraansa ja tutkinnon itselle tuomia vahvuuksia", sanoo Saarenketo.

LUTista valmistuneet työllistyvät aiempien vuosien kyselyjen mukaan hyvin ja ovat tyytyväisiä tutkintoonsa. Vuoden 2019 maisterikyselyssä LUT-alumnit arvioivat koulutuksen valmentaneen työelämän vaatimuksiin parhaiten kaikista kyselyssä mukana olleista yliopistoalumneista. 

Uraseuranta on jatkossa osa yliopistojen rahoitusmallia

Uraseurantakyselyn vastaukset vaikuttavat vuodesta alkaen 2021 yliopistojen opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamaan rahoitukseen. Saarenketo painottaa, että alumneilla on kyselyyn vastaamalla mahdollisuus auttaa yliopiston lisäksi nykyisiä ja tulevia opiskelijoita.

"Aiempien vuosien kyselyjen perusteella olemme osanneet kiinnittää tarkempaa huomiota paitsi koulutuksen tietosisältöön, myös uraohjaukseen ja opiskelijoiden henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen. Pyrimme antamaan opiskelijoille koko ajan parempia valmiuksia muun muassa oman osaamisen sanoittamiseen ja terveen ammatillisen itsetunnon rakentamiseen. Tällä kaikella on merkitystä ura- ja palkkakehitykseen."

Kauppakorkeakoulujen kentässä koulutuksen laatutyössä korostuvat erityisesti kansainväliset akkreditoinnit.

"Kilpailuasetelma kauppakorkeakoulujen kesken tuo meille tavallaan ulkoisenkin paineen tavoitella akkreditointien kautta näyttöä koulutuksemme laadusta. Tavoitteemme kaikissa LUTin koulutusohjelmissa on kuitenkin aito ja yhteinen: haluamme tarjota meiltä valmistuville parhaat mahdolliset eväät menestykseen työuralla."

Saarenketo sanoo odottavansa uusia tuloksia erityisen suurella mielenkiinnolla, sillä lähes kaikkien työ ja tavat sen tekemiseen ovat kokeneet tänä vuonna merkittäviä muutoksia.

"On kiinnostavaa nähdä mitkä taidot ja valmiudet korostuvat näinä epävarmoina aikoina. Lisäksi seuraan kuinka alumnimme kokevat valmiutensa eettisen ja kestävyysajattelun mukaiseen päätöksentekoon. LUTista vastavalmistuneet kokevat saaneensa näissä teemoissa hyviä eväitä ja on kiinnostavaa nähdä jatkuuko tämä työuralla", päättää Saarenketo.

Vuonna 2015 valmistunut maisteri tai vuonna 2017 valmistunut tohtori, lähetimme uraseurantakyselyn sinulle sähköpostitse, postitse tai tekstiviestillä. Vastaathan kyselyyn 14.12.2020 mennessä saamasi henkilökohtaisen linkin avulla tai paperilomakkeella postitse. Palautuskuoren postimaksu on maksettu valmiiksi.

Tutustu aikaisempien vuosien raportteihin Aarresaaren sivustolla.
Uraseurantaraportti osaamisesta 2020 (pdf)

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry järjestää 13.11. virtuaaliseminaarin, jossa esitellään yliopistojen uraseurantakyselyjen ja kandipalautteen tuloksia vuosilta 2017-2019. Seminaari on avoin kaikille eikä vaadi ennakkoilmoittautumista, lisätietoja UNIFIn sivuilta.