AMK-fuusion visio ja suuret linjat täsmentymässä

LUT-yliopiston, Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun hallitukset ovat hyväksyneet uuden ammattikorkeakoulun tarkennetun vision ja organisaatiomallin.

Uuden ammattikorkeakoulun visiona on olla työ- ja elinkeinoelämän innovaatiokorkeakoulu. Sen koulutuksen ja TKI-toiminnan vahvuuksia ovat design, hyvinvoinnin palveluinnovaatiot, kiertotalous sekä innovaatioiden kaupallistaminen.

Uuden ammattikorkeakoulun sisällöllinen lisäarvo syntyy yhteisistä osaamis- ja vahvuusalueista sekä niitä tukevista alueellisista profiileista Lappeenrannassa ja Lahdessa.

Tavoitteena on muodostaa selkeästi vahvuuksiin profiloitunut korkeakoulu, joka tuottaa yhteiskunnallisia ongelmia ratkaisevia innovaatioita ja palvelee työ- ja elinkeinoelämää entistä monipuolisemmin ja tehokkaammin.

Korkeakoulun toiminnallinen ja taloudellinen menestys perustuu tutkintojen, jatkuvan oppimisen sekä innovaatiotoiminnan tuloksellisuuteen – yhdessä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Ammattikorkeakoulua valmistellaan vahvuuksiin perustuvan organisaatiomallin pohjalta, ja sille haetaan uusi toimilupa ja luodaan uusi nimi ja brändi. Fuusion toteutukseen valitaan teknisesti yksinkertaisin malli. Henkilöstö osallistetaan uuden ammattikorkeakoulun kehittämistyöhön kevään aikana koulutus- ja sisältöosaamisen sekä toimintamallien näkökulmasta. Tarkemmat päätökset tehdään maaliskuun hallitusten kokouksissa.

LAMKin korkeakoulupalveluiden siirtyminen LUTiin valmisteltavaksi

Korkeakoulupalveluiden työryhmät ovat aloittaneet valmistautumisen AMK-fuusion kannalta kriittisiin toimintoihin. LUT-konsernin vision mukaisesti korkeakoulupalveluita johdetaan yhtenä kokonaisuutena kahdella kampuksella. Hallitukset hyväksyivät, että Lahden ammattikorkeakoulun tukipalveluiden siirtymistä osaksi LUT-yliopiston tukipalveluita aletaan valmistella. Päätökset mahdollisesta siirtymisestä voitaisiin tehdä ensi vuoden maaliskuussa.

Lisätiedot:

Tuomo Rönkkö, LUT-yliopiston hallituksen puheenjohtaja | tuomo.ronkko(at)tejusa.fi, 050 387 6120

Juha-Matti Saksa, LUT-yliopiston rehtori sekä LAMKin ja Saimaan AMK:n hallituksen puheenjohtaja | juha-matti.saksa(at)lut.fi, 040 016 6659

Turo Kilpeläinen, Lahden ammattikorkeakoulun rehtori | turo.Kilpelainen(at)lamk.fi, 044 708 5085

Merja Heino, Saimaan ammattikorkeakoulun rehtori | merja.heino(at)saimia.fi, 040 760 5533

Lue seuraavaksi: