Arvostettu taloustieteilijä John Kay palkitaan Viipuri-palkinnolla Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

Kansainvälisesti tunnettu taloustieteen professori John Kay toimii London School of Economicsissa ja St. John's Collegessa, Oxfordissa. Lisäksi hän kirjoittaa viikoittaista kolumnia Financial Timesiin. Keskeisessä osassa Kayn työssä on taloustieteen soveltaminen teollisuuden rakennemuutoksen ja yksittäisten yritysten kilpailuedun analysoimiseen.

John Kay on yksi Britannian johtavista taloustieteilijöistä. Hän on arvostettu tieteentekijä, menestynyt liikemies, neuvonantaja monille yrityksille ja hallituksille ympäri maailmaa ja seurattu kolumnisti. Hän on kiinnostunut sekä bisnesstrategiasta että julkisesta päätöksenteosta.

Kay on järjestyksessä kuudes Viipuri-palkinnon saaja. Palkinnon myöntää Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry joka toinen vuosi sellaisesta strategiatutkimuksen alueella tehdystä ansiokkaasta tutkimuksesta, joka on merkittävällä tavalla tukenut ja edistänyt Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan tutkimustyötä.

Kay on syntynyt Edinburghissä. Hänen akateeminen uransa alkoi St John´s Collegessa Oxfordissa. Sittemmin hän on ollut professorina myös London Business Schoolissa ja Oxfordin yliopistossa ja on edelleen vieraileva professori London School of Economicsissa.

Vuonna 1986 hän perusti Lontooseen konsulttiyrityksen, joka kasvoi kymmenen vuoden aikana Britannian suurimmaksi omalla alallaan. Hän on ollut Halifax plc:n johtaja, ja on edelleen useiden sijoitusyhtiöitten johtaja.

Nykyään kirjoittaminen vie suurimman osan Kayn ajasta. Hän on kirjoittanut markkinoiden vahvuuksista ja heikkouksista ja rahoitusmarkkinoiden osuudesta markkinoiden toimivuuteen. Kay on sekä selittänyt että kritisoinut rahoitusjärjestelmän toimintaa ja pohtinut, miten virheellinen käsitys rationaalisuudesta vaikuttaa päätöksiin niin talouselämässä kuin politiikassa.

Kayn viimeisin kirja Obliquity (2010)kehittelee hänen aiemmin esittämiään näkemyksiään pidemmälle. Kirjan pääteema on, että monimutkaisia tavoitteita harvoin saavutetaan suoraviivaisesti, esimerkiksi voitollisimmat yritykset eivät ole kaikkein voitto-orientoituneimpia.

Viipuri-palkinnon luovutustilaisuus on Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla keskiviikkona 6.6.2012 klo 14.30. Palkinnon luovutuksen jälkeen professori John Kay puhuu aiheesta: The future of the market economy.

Tilaisuudessa nimetään myös yliopiston suurin sali (nykyinen Skinnarila-sali) merkittävien yhteistyökumppaneiden, Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran, Karjalan kulttuurirahaston ja Eevi ja Eemil Tannisen säätiön mukaan Viipuri-saliksi.

Lisätietoja:

dekaani Jaana Sandström, jaana.sandstrom(at) lut.fi, 040 5716197

lisätietoja Viipuri-palkinnon saajasta: www.johnkay.com

Viipuri-palkinto
Viipuri - palkinto myönnetään joka toinen vuosi kansainvälisesti arvostetulle huippututkijalle, jonka työ vaikuttaa merkittävästi myös LUT School of Businessin tutkimukseen ja opetukseen. Palkinto on arvoltaan 10 000 euroa.  Se on Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran perustama palkinto, jonka perusteena ovat merkittävät saavutukset strategiatutkimuksen alalla.
Aikaisemmin Viipuri-palkinnon ovat saaneet vuonna 2003 professori David J. Teece (University of California, Berkeley, USA), 2004 professori James G. March (Stanford University, USA), 2006 professori Peter Buckley (University of Leeds, Iso-Britannia), 2008 professori Sidney G. Winter (The Wharton School, University of Pennsylvania, USA) ja 2010 professori C.K. Prahalad (Ross School of Business, University of Michigan), jolle palkinto myönnettiin postuumisti.

Viipurin taloudellinen korkeakouluseura
Viipurin taloudellinen korkeakouluseura (VITAKO) perustettiin Viipurissa vuonna 1919. Seuran tarkoitus oli perustaa suomenkielinen taloudellinen korkeakoulu Viipuriin, joka oli silloin Suomen kansainvälisin kauppakaupunki. Viipurin taloudellisella korkeakouluseuralla oli merkittävä rooli perustettaessa Lappeenrannan teknillistä yliopistoa vuonna 1969. Seura jatkoi määrätietoisesti ponnistelujaan taloustieteellisen opetuksen saamiseksi yliopistoon. Kauppatieteellinen tiedekunta perustettiin vihdoin vuonna 1991.

Karjalan kulttuurirahasto
Karjalan Kulttuurirahaston perusti 1918 Viipurissa lakitieteen kandidaatti Jonas Castren. Säätiön tarkoituksena on kohottaa entisen Viipurin läänin alueelta sotien johdosta siirtyneen väestön sekä (entisen) Kymen läänin alueen asujamiston henkistä ja aineellista vaurastumista.

Eevi ja Eemil Tannisen Säätiö
Eevi ja Eemil Tannisen säätiö on perustettu vuonna 1943 Viipurissa Kauppaneuvos Eemil Tannisen (1870-1942) testamenttimääräyksen perusteella. Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea taloudellista opiskelua ja muuta yleishyödyllistä, taloudellista, sivistyksellistä ja kulttuuria tukevaa toimintaa sekä maanpuolustustahtoa ja yhteiskunnan kovaosaisten parasta edistävää toimintaa Karjalassa ja Savossa.