Arvot ja asenteet ohjaavat nuorten aikuisten aikomuksia ryhtyä yrittäjiksi

Tuore Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettava väitöskirja osoittaa, että asenteet yrittäjyydestä ja kestävyydestä vaikuttavat nuorten aikuisten aikeisiin ryhtyä yrittäjiksi.  Näitä asenteita puolestaan ohjaavat henkilökohtaiset arvot, joiden vaikutus vaihtelee asenteesta riippuen.

Kestävässä yrittäjyydessä aikomuksia ryhtyä yrittäjäksi ohjaavat se kuinka houkuttelevaksi yrittäjyys koetaan ja kestävyyden tärkeys. Näitä kahta edellä mainittua asenteeseen vaikuttavat arvot. Yrittäjyyden houkuttelevuutta vahvistavat arvostus rahallista palkintoa ja valtaa kohtaan, kun taas asennetta kestävyyttä kohtaan edistää altruismi, eli halu auttaa muita. Arvostus rahallista palkinto ja valtaa kohtaan myös heikentää kestävyyden arvostusta.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että nuorten aikuisten erilaiset asenteet yrittäjyyttä kohtaan muodostavat asennekokonaisuuksia, jotka heijastavat näkemyksiä yrittäjyydestä. Näiden kokonaisuuksien eroavaisuudet tulisi ottaa huomioon, kun mietitään keinoja yrittäjyyden edistämiseksi. Erityisesti säännöstelyn sekä opetuksen tulisi mahdollistaa erilaisten yrittäjyyden muotojen syntyminen. Näin voidaan kannustaa arvomaailmaltaan erilaisia yksilöitä yrittäjyyteen.

Kestävyys on tärkeä osa nykypäivän liiketoimintaa, eikä yrityksillä ole varaa unohtaa sitä. Kestävyyden tärkeyden myötä on noussut esiin uusia yrittäjyyden muotoja. Kestävä yrittäjyys yksi näistä. Kestävät yrittäjät ovat sellaisia yrittäjiä, jotka pyrkivät luomaan yrittäjyyden kautta taloudellista ja yhteiskunnallista arvoa sekä ympäristöarvoa.

KTM Anna Vuorion kauppatieteisiin kuuluva väitöskirja Opportunity-specific entrepreneurial intentions in sustainable entrepreneurship (Mahdollisuuskohtaiset yrittäjämäiset aikomukset kestävässä yrittäjyydessä) tarkastetaan 02.01.2018 klo 12 LUT:n ylioppilastalon auditoriossa. Vastaväittäjä toimii professori Pia Arenius RMIT yliopistosta Australiasta. Kustoksena toimii professori Kaisu Puumalainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis – tutkimussarjassa numero 786. ISBN 978-952-335-194-3 Ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannasssa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-195-0. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Anna Vuorio

Syntymävuosi ja -paikka: 1988, Raisio

Kotikunta: Vantaa

Koulutus: 2011-2013 Kauppatieteiden maisteri, LUT; Kansainvälisen liiketoiminnan maisteri, Pietarin valtiollinen yliopisto, GSOM (kaksoistutkinto)

Työsuhteet: 2014 – Nuorempi tutkija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja:

Anna Vuorio, +358 50 322 6430, anna.vuorio@lut.fi