Aurinkoenergian asiantuntijoita Suomessa

LUT:n aurinkoenergian asiantuntijat ja tutkijat ovat sitä mieltä, että käytännössä on lisättävä ihmisten tietoisuutta mahdollisuuksista hyödyntää aurinkoon perustuvaa energiaa.

Juuri nyt maailman johtavat kansakunnat laittavat suurimman osan tutkimusresursseistaan uusiutuviin energialähteisiin perustuviin teknologioihin. Näin tekee yhä enenevässä määrin myös Suomi ja LUT.

Yliopistomme energia-asiantuntijoiden tavoite on ymmärtää aurinkoenergiaa kokonaisvaltaisesti. Asiantuntijamme pohtivat ja tutkivat, miten aurinkosähköjärjestelmät vaikuttavat koko ekosysteemiin. Se tarkoittaa, että he tutkivat sitä, mitä tuulivoima, aaltovoima, aurinkoenergia ja muut uusiutuvat energiamuodot ovat globaalisti ja erilaisissa toimintaympäristöissä.

"Tavoitteenamme on saada globaalisti käyttöön hiilidioksidivapaa energiajärjestelmä vuoteen 2050 mennessä", kertoo sähkötekniikan professori Jarmo Partanen.

LUT:n aurinkoenergian asiantuntijoiden tavoitteena on myös ymmärtää nimenomaan oman asuinkolkkamme Pohjolan energiajärjestelmää. LUT haluaa tuottaa tietoa, jonka avulla suomalainen teknologiateollisuus pärjää maailmalla. Kun Oy Suomi Ab tietää, minkälainen aurinkoenergiamarkkina on ja mihin se on menossa, me suomalaiset osaamme toivon mukaan tehdä oikeanlaisia tuotteita.

"Nousevien energiahintojen aikana, tulee auringosta saatava rahallinen hyöty kasvamaan entisestään", summaa aurinkoenergian puolestapuhuja Partanen.

Aurinkoenergian asiantuntijat LUT:ssa

LUT:n asiantuntijat hallitsevat koko energiaketjun ympäristöystävällisesti energialähteistä loppukäyttöön: polttoaineet, energiantuotantoteknologiat, sähköverkot ja -markkinat sekä energiankäytön ja tuotantoprosessit, mukaan lukien aurinkoenergian.

He ovat mieluusti avuksi esimerkiksi toimittajien tai päättäjien suuntaan. Lisäksi esimerkiksi yritykset voivat rohkeasti ottaa heihin yhteyttä ja keskustella heidän kanssaan vaikkapa tutkimusyhteistyömahdollisuuksista.

Energiatehokkaiden ratkaisujen löytäminen edellyttää laaja-alaista tutkimusta. Yliopiston tutkimus on luonut pohjan useille maailmanlaajuisille menestystuotteille ja uudelle yritystoiminnalle. Vahva merkki osaamisestamme ovat myös kymmenet keksinnöillemme myönnetyt patentit.

Jarmo Partanen

sähkötekniikan professori
p. +358 40 506 6564, jarmo.partanen@lut.fi

Jarmo Partanen

Eritysala ja kiinnostuksen kohteet:

  • tulevaisuuden energiaratkaisut
  • älykäs sähköverkko
  • sähkömarkkinalaki, sääntely
  • sähkön hinta
  • sähköverkon luotettavuus ja sähkökatkot
  • sähkö ja energiayhtiöiden liiketoiminta
  • tuulivoiman taloudellisuus, syöttötariffit

Jero Ahola

energiatehokkuuden professori
p. +358 40 529 8524, jero.ahola@lut.fi 
@JeroAhola

Jero Ahola

Eritysala ja kiinnostuksen kohteet:

Christian Breyer

aurinkotalouden professori
p. +358 50 443 1929, christian.breyer@lut.fi 
@ChristianOnRE

Christian Breyer

Eritysala ja kiinnostuksen kohteet:

  • aurinkotalous; aurinko-, tuuli-, vesi-, bio-, aaltoenergian taloudelliset ja tekniset vaikutukset energiajärjestelmiin
  • energiamurros, skenaariot 100 prosenttisesta uusiutuvasta energiasta paikallisesti ja maailmanlaajuisesti
  • hybridienergiaratkaisut; sähkö, kaasu, lämpö

Antti Kosonen

tutkijaopettaja
p. +358 40 833 7749, antti.kosonen@lut.fi

Antti Kosonen

Eritysala ja kiinnostuksen kohteet:

Lue lisää aurinkoenergiasta