Bioenergiayritykset tarvitsevat näkökulman muutoksen ollakseen aidosti kestäviä

Tuoreen Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavan väitöskirjan mukaan bioenergialiiketoiminnan kestäväksi saaminen vaatii alalla toimivilta yrityksiltä lisää ymmärrystä yrityksen vaikutusmahdollisuuksista kestävyysongelmien ratkaisemiseen, aktiivista ja ennakoivaa otetta sekä kykyä ymmärtää yritystoiminta osana laajempaa kokonaisuutta.

Kestävyysvastuulliset toimet ovat jo monen bioenergiayrityksen arkipäivää, mutta toimiin tarvitaan näkökulman muutosta aidosti kestävän liiketoiminnan kehittämiseksi. Tutkimuksen mukaan lainsäädännön pelkästä noudattamisesta tulisi siirtyä sen aktiiviseen kehittämiseen. Eri sidosryhmien vaatimuksiin vastaamisesta tulisi siirtyä odotusten ennakointiin. Yksityisten tuottojen maksimoinnista ja osaoptimaalisista tehokkuusparannuksista tulisi siirtyä riittäviin tuottoihin ja tarkasteluun yrityksen luomasta laajemmasta yhteiskunnallisesta hyödystä.

Bioenergialiiketoiminnan haasteena siirtyä kestävään liiketoimintaan on kokonaiskäsityksen puuttuminen yrityksen vaikutuksista globaaliin kestävään kehitykseen. Pahimmillaan yritykset siirtävät ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia ja haittoja niin maantieteellisesti kuin ajallisesti tulevaisuuteen. Kestävyysmuutokseen yritykset tarvitsevat osaavaa kokonaiskuvan näkevää johtoa, monitieteistä henkilöstöä ja lukuisia työkaluja.

Tutkimus pohjautuu suurten, kansainvälisesti toimivien, EU-markkinoille biopolttoaineita tuottavien yritysten tuotantoketjujen analysointiin.  

DI Heli Kasurisen kestävyystutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja Identifying the opportunities to develop holistically sustainable bioenergy business (Kokonaisvaltaisesti kestävän bioenergialiiketoiminnan kehittäminen) tarkastetaan 27.10.2017 klo 12 LUT:n Ylioppilastalon auditoriossa. Vastaväittäjä toimii dosentti Philip Peck Lundin yliopistosta Ruotsista. Kustoksena toimii professori Risto Soukka LUT:stä.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 767. ISBN 978-952-335-151-6, ISBN 978-952-335-152-3 (PDF), ISSN-L 1456-4491 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-152-3. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Heli Kasurinen
Syntymävuosi ja -paikka: 1986 Helsinki
Kotikunta: Lappeenranta
Koulutus: Diplomi-insinööri, 2006–2010, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Työsuhde: Nuorempi tutkija, 2013–2017, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja:

Heli Kasurinen, p. 050 439 3984, heli.kasurinen@lut.fi