Diskreetit mallit ja jatkumomallit kiinteiden hiukkasten luokittelussa

Väitöskirja käsittelee rakeisten materiaalien lajittelua ja luokittelua teollisuudessa. Yli 60% kotitalouksien ja teollisuuden päivittäin käyttämistä tuotteista koostuvat rakeisista materiaaleista. Elintarviketeollisuudessa tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi sokeri, suola, viljat ja jauho, ja rakennusteollisuudessa hiekka, sementti ja sora. Lääke-, kaivos- ja energiateollisuudessa, jätteenkäsittelyssä, maataloudessa ja monilla muilla aloilla rakeiset materiaalit ovat joko lopputuotteita tai välivaiheita. Esimerkiksi suolat voivat olla lopputuotteita tai välivaiheita lannoitteiden tai pesuaineiden valmistuksessa. Ennen käyttöä nämä materiaalit käyvät läpi monia logistisia vaiheita ja valmistusvaiheita, kuten jauhamisen, lajittelun, luokittelun, kuljetuksen ja varastoinnin. Tämä jauheiden käsittely on tärkeä osa arvoketjua ja prosessia. Valtaosassa rakeisten materiaalien nykytutkimusta tätä pidetään monimutkaisena alueena, jota ei täysin ymmärretä. Nesteiden tavoin myös rakeiset hiukkaset mukautuvat säiliöönsä, mutta toisin kuin nesteet, tasaiselle alustalle kaadettaessa ne muodostavat kasoja. Tämä oli eräs väitöstutkimuksen keskeisistä syistä. Pelkästään lajitteluun ja luokitteluun keskittymällä tutkimuksessa pyrittiin kehittämään perusteltuja ja ymmärrettäviä matemaattisia malleja. Tämä tehtiin sekä perinteisin että nykyaikaisin keinoin, kuten matemaattisen mallinnuksen ja simulaatioiden, kokeellisten mallien ja tilastoanalyysin avulla. Tavoitteena oli testata, vahvistaa ja yksinkertaistaa näitä malleja ja tehdä niistä helposti soveltuvia nopeaan koerakentamiseen, valmistukseen ja teollisuuskäyttöön. 

Diplomi-insinööri Rotich Nicolus Kibetin kemiantekniikan alaan kuuluva väitöskirja Development and application of coupled discrete and continuum models in solid particles classification tarkastetaan 9.6.2017 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston salissa 2310. Vastaväittäjinä toimivat professori Ulrich Teipel Nürnbergin teknillisestä yliopistosta Saksasta sekä professori Hylke J. Glass Exeterin yliopistosta Isosta-Britanniasta. Kustoksena toimii professori Marjatta Louhi-Kultanen LUT:stä.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -julkaisusarjassa numerolla 745. ISBN 978-952-335-078-6, ISBN 978-952-335-079-3 (PDF), ISSN 1456-4491. Sähköinen versio löytyy LUTPub-tietokannasta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-079-3. Painetun teoksen voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. +358 44 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi, tai LUT Shop -verkkokaupasta: https://lutshop.lut.fi/

Väittelijän tiedot:

Nimi: Nicolus Kibet Rotich

Syntymävuosi ja -paikka: 1982, Bomet, Kenia

Tutkinto: Diplomi-insinööri, 2012, Lappeenranta

Työhistoria: Kenya National Cleaner Production Center (KNCPC) ja LUT School of Engineering Science (LENS).

Yhteystiedot:

Nicolus Kibet Rotich, +358 4050 14334, moinonin@yahoo.co.uk