Elektrolyyttiliuosten puhdistus luonnollisella jäädytyksellä kylmän jäähdytysilman avulla

Veden puute ja heikko laatu ovat merkittäviä ongelmia ympäri maailmaa. Vesivarojen vähäisyys johtuu lisäntyneestä vedenkulutuksesta, ja teollisuuden päästöt pahentavat tilannetta. Perinteisiä jätevedenkäsittelyteknologioita ovat mm. haihdutus, kylmätiivistys, kiteytys, saostus, kiteytys, kalvoerotus ja ioninvaihto.

Mehdi Hasan tutki luonnollista jäädytystä erotus- ja puhdistusmenetelmänä kylmässä ilmanalassa. Hän kehitti menetelmän jätevesialtaiden luonnollisen jäätymisen tutkimiseksi. Jäätymisolosuhteista ja jäteveden koostumuksesta riippuen jäädyttämällä voitiin saada aikaan hyvin puhdas jääkerros.

Kokeelliset tulokset osoittavat, että luonnollista jäädytystä on suotuisilla alueilla mahdollista käyttää jäteveden ympäristöystävälliseen käsittelyyn kuormittamatta ympäristöä perinteisten käsittelymenetelmien tavoin.  Sopivissa eutektisissa olosuhteissa luonnollinen jäädytys mahdollistaa myös liuosten kierrätyksen.     

Diplomi-insinööri Mehdi Hasan väittelee 19.10. klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston Technopoliksen Suvorov-salissa. Hänen väitöskirjansa nimi on "Purification of aqueous electrolyte solutions by air-cooled natural freezing" (Elektrolyyttiliuosten puhdistus luonnollisella jäädytyksellä kylmän jäähdytysilman avulla). Professori, Dr.-Ing. Dr.h.c. Joachim Ulrich Martin Luther -yliopistosta, Halle-Wittenbergistä, Saksasta, and Professori Henrik Saxén Åbo Akademista toimivat opponentteina. Professori Marjatta Louhi-Kultanen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta toimii kustoksena.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -julkaisusarjassa numerolla 717. ISBN 978-952-335-004-5, ISBN  978-952-335-005-2 (PDF), ISSN 1456-4491. Sähköinen versio löytyy LUTPub-tietokannasta: http://www.doria.fi/handle/10024/4000. Painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. +358 44 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi tai LUT Shop -verkkokaupasta: https://lutshop.lut.fi/

Väittelijän tiedot:

Nimi: Mehdi Hasan

Syntymävuosi ja -paikka: 1985, Chandpur, Bangladesh.

Kandidaatin tutkinto: 2009, Dhaka, Bangladesh.

Diplomi-insinöörin tutkinto: 2012, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Lisätietoja:

Mehdi Hasan, +358 (0)46 596 9187, Mehdi.Hasan@lut.fi