Elektroniikan kehittäjät aloittavat mittavan yhteistyön – tavoitteena kiertotalous

LUT-yliopisto on mukana Business Finlandin rahoittamassa hankkeessa, jossa kehitetään kierrätettävää tai kompostoituvaa elektroniikkaa ja optiikkaa. Kaksivuotista tutkimusta johtaa VTT.

Älypakkaukset ja kertakäyttöiset matkakortit ovat erinomaisia esimerkkejä elektroniikan kasvavista käyttökohteista. Älypakkaukset viestivät langattomasti kuluttajien ja koko toimitusketjun kanssa, ja kertakäyttöiset matkakortit toimivat kätevästi etälukijoissa. Sovelluskohteiden lisääntyessä kasvaa kuitenkin myös elektroniikkajätteen määrä.

ECOtronics-hanke tähtää varmistamaan, että elektroniikan materiaaleja ja valmistusmenetelmiä kehitetään ekologisesti. Kasivuotisen hankkeen suuruus on 4,2 miljoonaa euroa.

"Lukuisat yritykset ja tutkimuslaitokset kehittävät elektroniikan ja optiikan materiaaleja, valmistusmenetelmiä ja tuotteita tahoillaan, ja monet ovat pureutuneet myös ympäristöasioihin. Uutta ja aivan ainutlaatuista on se, että peräti yhdeksän yrityksen ja neljän tutkimuslaitoksen joukko perehtyy elektroniikan ja optiikan ympäristövastuuseen yhteisvoimin. Hanke tukee uudenlaisten, ympäristöystävällisten tuotteiden kehittämistä muun muassa EU:n ekosuunnitteludirektiivin inspiroimana", sanoo Liisa Hakola, hanketta koordinoiva erikoistutkija VTT:ltä.

"Hanke herättää mielenkiintoa myös eurooppalaisessa elektroniikkateollisuudessa", lisää Business Finlandin asiantuntija Kari Leino.

Biohajoavaa elektroniikkaa rullalta rullalle

ECOtronics-hankkeen tavoitteena on hyödyntää materiaaleja, joita voidaan turvallisesti kierrättää, kompostoida tai jopa jättää luontoon hajoamaan. Biohajoavat materiaalit tulevat tarpeen esimerkiksi maaperää tai muita ympäristön olosuhteita mittaavissa laitteissa. Hankkeen materiaalitutkimus ja -kehitys painottuu alustamateriaaleihin, joihin elektroniikan ja optiikan komponentit kiinnitetään ja jotka korvaavat siten perinteisiä piirilevymateriaaleja.

Valmistusmenetelmien osalta hanke keskittyy vahvasti painomenetelmiin, joilla elektroniikkaa ja optiikka voidaan tuottaa ohuelle, rullalta rullalle kiertyvälle alustamateriaalille. Ainetta lisäävänä menetelmänä painaminen käyttää komponenttimateriaalit täysin, joten valmistuksessa ei synny jätettä.

LUT tutkii valmistustekniikkaa ja materiaaleja sekä tekee elinkaariarviointia

Materiaalien ja valmistusmenetelmien ohella hankkeessa perehdytään tuotteiden koko elinkaareen, lähtien raaka-aineen valmistuksesta aina jätteenkäsittelyyn asti. Hankkeessa laaditaan elinkaarianalyysit kehitetyille ratkaisuille ja verrataan niitä jo käytössä oleviin ratkaisuihin.

"Eri valmistusmenetelmien ja materiaalien lisäksi tutkimme LUTilla muun muassa uusien ratkaisuiden konvertoitavuutta ja soveltuvuutta pakkauskäyttöön sekä tuotteiden toimivuutta esimerkiksi kierrätysprosesseissa", toteaa pakkaustekniikan professori Ville Leminen LUTin konetekniikasta.

"Elinkaariarvioinnin avulla saadaan selville elektroniikkalaitteiden, niiden komponenttien ja materiaalien ympäristövaikutukset laitteiden koko elinkaaren ajalta materiaalien louhinnasta ja jalostuksesta laitteiden kierrätykseen asti. Elinkaariarvioinnissa saadun tiedon avulla ymmärretään, mitkä tekijät kuormittavat ympäristöä eniten ja kuinka tuotekehitystä kannattaa suunnata ympäristövaikutusten minimoimiseksi", kertoo Mika Horttanainen, LUTin ympäristötekniikan professori.

Lisätietoja:

Ville Leminen, professori, LUT-yliopisto, 040 169 3485 ville.leminen@lut.fi
Mika Horttanainen, professori, LUT-yliopisto, 040 848 5850 mika.horttanainen@lut.fi 
Liisa Hakola, erikoistutkija, VTT, 040 841 5978 Liisa.Hakola@vtt.fi

ECOtronics-hankkeeseen osallistuvat suomalaisyritykset New Cable Corporation, Iscent, Paptic, Green Company Effect, Stora Enso, Vaisala, GE Healthcare Finland ja Confidex sekä ranskalainen Total R&D. Tutkimuskumppaneina toimivat VTT, Tampereen yliopisto, LUT-yliopisto sekä Lahden ammattikorkeakoulu.