Energiatulevaisuuden 10 harhakäsitystä

Energiakeskustelua rajoittavat kliseet, tabut ja mantrat, jotka perustuvat menneisyyteen. Ne ovat alkupiste virheellisille päätelmäketjuille ja synnyttävät harhaanjohtavan tilannekuvan.

1. Uusiutuva energia on kallista

Intiassa, Kiinassa ja USA:ssa aurinko- ja tuulivoima ovat jo nyt fossiili- tai ydinsähkön hintaista. Tämä tarkoittaa alle 60 euron sähköntuotannon kustannusta megawattitunnilta ilman tukia. Euroopassa tuulivoima on halvinta uutta sähköntuotantokapasiteettia. Globaalista uudesta kapasiteetista kolmannes on aurinko- ja tuulivoimaa, USA:ssa kaksi kolmannesta. Tarvitseeko tätä keskustelua vielä jatkaa?

2. Digitalisaatio ei nopeuta energia-alan muutoksia

Digitalisaatio on muuttanut kaikki yhteiskunnan alat, joille se on edennyt. Energiajärjestelmässä tämä tarkoittaa internetin ja kyberturvallisuuden roolin korostumista. Nykyiseen järjestelmään verrattuna hajautettu aurinko- ja tuulivoimaan perustuva tuotanto on helpompi rakentaa palautumaan mahdollisen kyberhyökkäyksen jäljiltä. Jo yksistään tämä olisi riittävä perustelu siirtyä uuteen energiajärjestelmään – energian internetiin.

3. Sähkön hinta ei saa olla alle nollan

Koska tuuli- ja aurinkotuotannon energia on ilmaista, ei sähkön markkinahintaa voi lukita nollan yläpuolelle. Uusiutuvassa energiajärjestelmässä sähköntuotanto on merkittävän osan aikaa huomattavasti suurempaa kuin sähkön käyttö. Tällöin hinta määräytyy kulutus- ja varastointikäyttäytymisen mukaan.

4. Perusteollisuudelle tarvitaan perusvoimaa

Tanskassa tuotetaan ajoittain 140 prosenttia tuulivoimaa sähkönkulutukseen verrattuna. Tänä vuonna vaihteleva tuulivoimatuotanto on kattanut yli 40 prosenttia kokonaiskulutuksesta. Maa ei ole romahtanut. Päinvastoin, Tanska vie energia-alan tuotteita seitsemällä miljardilla eurolla vuosittain.

5. Halpa energia luo teollisuuden työpaikkoja

Suomen verrokkimaissa kansantuotteen ja energiankäytön välillä ei ole yhteyttä. Halpa sähkö ei ole taannut hienopaperin tuotannon kannattavuutta, vaan aika ajoi tuotteesta ohi. Esimerkiksi UPM:llä on energiaa yli oman tarpeen. Teräsyhtiö Outokummulle taasen olisi pitänyt vuonna 2014 maksaa sähkön käytöstä 60 euroa megawattitunnilta, jotta tulos olisi saatu plussalle.

6. Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto on edullista ja tehokasta

Lämpöpumpuilla tuotetun lämmön hinta on puolet kaukolämmön keskihinnasta. Tämän ovat pientalojen omistajat huomanneet. Valtaosaan omakotitaloista asennetaan lämmitysmuodoksi nykyään lämpöpumppu – jopa keskelle kaukolämpöaluetta. Veronmaksaja voi pian huomata rakennuttaneensa lämmitysjärjestelmät kahteen kertaan.

7. Bioenergia vähentää päästöjä

Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomen puuenergiatavoitteita ei voida perustella ilmastohyödyillä: puubiomassaa poltettaessa vapautuu hiilidioksidia ja vaikka metsä kasvaa takaisin, on sen hiilivarasto pienentynyt. Suomen metsäenergian käytön visio on päinvastainen kuin Kiinan ja USA:n. Kiina on ilmoittanut lisäävänsä metsien määrää seuraavan 15 vuoden aikana kaksi kertaa Suomen puuvarannon verran. USA vastustaa metsäenergian luokittelua hiilineutraaliksi. On olemassa biohiilikupla, joka tarkoittaa bioenergian kasvuun ladattuja odotuksia, jotka eivät edellä mainituista syistä toteudu.

8. Öljynjalostus on tuhon edessä

Öljyn tuotanto on noussut uusiin ennätyksiin. Uutta tuotantoa rakennetaan vuoteen 2020 mennessä 55 prosenttia nykyiseen verrattuna lisää. Öljyn hinta on viime vuosina ollut yli sata dollaria tynnyriltä, viimeisen vuoden vain 50 dollaria. Neljä viidesosaa tunnetuista öljyreserveistä voidaan ottaa käyttöön alle 70 dollarilla tynnyriltä. Tätä edullista öljyä riittää ainakin 50 vuodeksi.

9. Energia on energiaa

Energia on politiikkaa. Se on turvallisuus-, ulko-, talous-, työllisyys-, alue-, innovaatio- ja ympäristöpolitiikkaa. Siksi hyvän energiastrategian valmisteluun tarvitaan poikkeuksellisen paljon erilaista asiantuntijuutta. Energiaa koskevat samanaikaisesti monet murrokset. Tämä paketti on viheliäisen vaikea käsiteltävä.

10. Kapitalismi on johtanut ilmastonmuutokseen

Ongelma on kapitalismin puute. Ilmaa ei omista kukaan, vaan se on yhteistä. Näin fossiilisten päästöjen vaikutukset eivät tule ongelman aiheuttajien maksettaviksi. Päästöt ja energian hinta asettuisivat oikealle tasolle, jos fossiilisten polttoaineiden tuottajat ja päästöistä kärsivät voisivat käydä kauppaa haittojen korvauksista. Tällainen neuvottelu ei liene mahdollista toteuttaa, markkina jää epätäydelliseksi, ja yhteisen ilmakehän saastuttaminen jatkuu.

Lisätietoja:

Pasi Vainikka, LUT dosentti, VTT johtava tutkija, pasi.vainikka@vtt.fi, 040-5825987
 

Teksti julkaistu alun perin Talouselämän numerossa 1/2016.