Ensimmäinen aurinkosähköllä polttoainetta tuottava koelaitos LUT:hen

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n yhteistyönä rakennetaan ainutlaatuinen demolaitos, jossa pilotoidaan uusiutuvien polttoaineiden tuottamista aurinkosähköllä. Raaka-aineena käytetään aurinkoa, vettä ja ilmasta erotettua hiilidioksidia.

Konttikokoluokan tuotantolaitos kootaan yhteen LUT:n kampukselle ja se valmistuu vuonna 2017. Yhteishankkeessa on tavoitteena muuttaa aurinkoenergian avulla tuotettu sähkö kaasuksi. Menetelmällä voidaan tuottaa kaasun ja polttoaineiden lisäksi kemikaaleja.

SOLETAIRiksi nimetty tutkimuslaitteisto koostuu kolmesta osasta: VTT suunnittelee laitteen, jolla ilman hiilidioksidi erotetaan ja otetaan talteen. LUT:n tehtävänä on toteuttaa laite, jolla tuotetaan vetyä sähköllä veden elektrolyysin avulla. VTT:n tehtävänä on lisäksi kehittää synteesilaite, jolla hiilidioksidista ja vedystä valmistetaan esimerkiksi metaania tai nestemäisiä polttoaineita.

Laitekokonaisuudella pilotoidaan eri prosessien yhdistämistä, jotta uusiutuvalla sähköllä voidaan tuottaa muun muassa metaania, polttoaineita ja kemikaaleja. Demolaitteisto voisi toimia siten myös tankkausasemana vety- tai maakaasuajoneuvoille.

"Tutkimus on ensimmäinen laatuaan tämäntyyppisestä prosessien yhdistämisestä Suomessa", sanoo tutkimuksesta vastaava professori Jero Ahola LUT:stä.

"Projektissa tuotetaan osaamista eri aloilla toimiville yrityksille. Hankkeen tuloksena syntyy monialainen teollinen integraatio, jota yksikään yritys ei voi yksin saavuttaa. Yhteistyö vahvistaa suomalaisen teollisuuden osaamista tällä alalla", sanoo VTT:n johtava tutkija Pekka Simell. Hän vastaa hankeen koordinoinnista ja VTT:n tutkimusosuudesta.

Tulevaisuudessa kaikki teollisuudenalat on saatettava hiilidioksidipäästöttömän energiatuotannon pariin hiilidioksidipäästöjen taltuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuuden tärkein energiamarkkina on sähkömarkkina, jossa eri teollisuudenalat toimivat hiilidioksidipäästöttömistä energialähteistä tuotetulla sähköllä. Sähköjärjestelmän ja muiden energiajärjestelmien yhdistäminen onnistuu tutkittavilla menetelmillä.

Tutkimuksella pyritään rakentamaan osaamista, jolla mahdollistetaan teollisuuskokoluokan ratkaisujen toteuttaminen. Hankkeen toinen päätarkoitus onkin luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaiselle teollisuudelle.

LUT ja VTT ovat investoineet laitteisiin miljoona euroa. Tutkimusta rahoittaa Tekes ja joukko suomalaisia yrityksiä, muun muassa ABB Oy, Gasum Oy, GreenEnergy Finland Oy, Hydrocell Oy, Ineratec GmbH, Proventia ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Lisätietoja:

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Jero Ahola, Professori, jero.ahola@lut.fi, +358 40 529 8524, @JeroAhola


Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Pekka Simell, Johtava tutkija, pekka.simell@vtt.fi, +358 40 750 7758

Kuvat: Vetykontti ja aurinkopaneelit LUT:ssa

Lue lisää aurinkoenergiasta