Ensimmäiset JEDIt pelastamaan Suomen teollisuutta

Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta (Lappeenranta University of Technology, LUT) valmistuu ensimmäinen JEDI-ohjelman läpikäynyt diplomi-insinööri. Uudesta koulutusohjelmasta tänä keväänä valmistuvat osaajat ovat kaivattua työvoimaa teollisuuden tarpeisiin ympäri Suomen.

Konetekniikan JEDI-ohjelma (joustavasti etänä diplomi-insinööriksi) on suunniteltu suoritettavaksi joustavasti työn ohessa tai toiselta paikkakunnalta käsin. LUT kouluttaa diplomi-insinöörejä etänä suoritettavissa, digitaalisissa maisteriohjelmissa niille aloille, joissa osaajia kaivataan eniten. Konetekniikan JEDI-ohjelman lisäksi tarjolla on etäopiskelun mahdollistava sähkötekniikan DIODI-ohjelma.

"Pystymme tekemään uusia avauksia nopeasti, parhaimmillaan muutamassa kuukaudessa, ja näin suuntaamaan koulutustamme ketterästi vastaamaan erilaisiin osaamishaasteisiin valtakunnallisesti", toteaa LUT School of Energy Systemsiä johtava professori Jarmo Partanen.

LUT on etäopetuksen edelläkävijä tekniikan alalla, sillä vastaavia mahdollisuuksia ei ole muualla Suomessa. Etänä suoritettavat ohjelmat ovat kasvattaneet suosiotaan vuosi vuodelta. Tammikuussa 2017 päättyneessä maisterihaussa hakijamäärät JEDI-ohjelmaan nousivat 56 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Ensimmäistä kertaa järjestettävään DIODI-ohjelmaan hakijoita oli lähes neljä kertaa enemmän verrattuna päiväopetuksena järjestettyyn edeltäjäänsä. JEDI- ja DIODI -ohjelmissa aloittaa ensi syksynä yhteensä 85 opiskelijaa, ja tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on noin kaksi vuotta.

"Kahdessa vuodessa suoritettavat DI-opinnot ovat järkevä, nopea ja tehokas ratkaisu akuuttiin osaajatarpeeseen esimerkiksi Varsinais-Suomen alueella", Partanen toteaa.

Etäopintoina suoritettavat maisteriohjelmat tarjoavat jo työelämässä oleville tai toisella paikkakunnalla asuville henkilöille mahdollisuuden jatkaa opintoja soveltuvasta kandidaatin tai AMK-tutkinnosta diplomi-insinööriksi. Ensimmäinen digi-DI, eli etänä opintonsa suorittanut diplomi-insinööri on Jaakko Vesanto. Vesanto on pohjakoulutukseltaan ammattikorkeakoulusta valmistunut kone- ja tuotantotekniikan insinööri. Hän suoritti DI-opintonsa ennätysajassa, noin puolessatoista vuodessa, asuen koko ajan Helsingissä. Hän valmistuu diplomi-insinööriksi 26. toukokuuta.

"DI-opinnot olivat luonnollinen valinta jatko-opinnoiksi. Halusin kehittää osaamistani koulutuksen kautta luopumatta työpaikastani opiskelun vuoksi. LUT tarjosi omaan tilanteeseen juuri sopivaa mahdollisuutta yhdistää työelämä ja opinnot", Vesanto sanoo.

Konetekniikan JEDI-ohjelmassa pääpaino on tuotantotekniikkaan, hitsaustekniikkaan ja mekatroniikkaan liittyvissä kursseissa. Opiskelija voi vapaasti valita tutkintoonsa myös valmistustekniikan, pakkaustekniikan sekä lasertyöstön opintoja.

Tulevaisuudessa myös LUT:stä valmistuneet tekniikan kandidaatit voivat jatkaa opintojaan digitaalisissa maisteriohjelmissa. Samalla opiskelijoita valmennetaan työelämään, jossa yhä useammin työ vaatii avukseen erilaisia digitaalisia työkaluja.

Lisätietoja

Jarmo Partanen, p. 040 506 6564, jarmo.partanen@lut.fi
Jaakko Vesanto, p. 040 6390769, jaakko.vesanto@gmail.com

Lue seuraavaksi