Erittäin asiantunteva ja avulias henkilökunta! – LUT-tiedekirjaston asiakastyytyväisyyskyselyn satoa.

LUT-tiedekirjastossa järjestettiin maalis-huhtikuussa asiakastyytyväisyyskysely osana valtakunnallista koulukirjastojen kyselyä. Kyselyn tulokset on nyt koottu. Saimme runsaasti kiitoksia, mutta myös kehittämiskohteita havaittiin.

Kirjaston palvelut ovat asiakkaille erittäin tärkeitä (4,6/5). Erityisen tyytyväisiä vastaajat olivat kirjaston henkilökunnan asiantuntevuuteen ja palvelualttiuteen sekä henkilökohtaiseen opastukseen ja ohjaukseen. Kirjaston palveluiden koettiin olevan edellytys sujuvalle opiskelulle ja tutkimustyölle. Kirjaston peruspalvelut, kuten lainaus, palautus ja aineistovaraukset hoituvat vastausten mukaan hyvin myös itsepalveluna kirjaston omatoimiaikoina. Silti myös henkilökohtaista asiakaspalvelua pidettiin tärkeänä. Tiesithän, että palvelemme myös chatin kautta?

"Meidän kirjasto on todella toimiva ja ajantasainen. Henkilökunta on hyvin ajan hermolla ja asiakasystävällistä"

Kehittämiskohteitakin kyselystä nousi esille. Erityisesti Lahden kampuksen kirjastotiloihin toivottiin pikaista parannusta. Kirjastotilojen jakautuminen kolmeen erilliseen tilaan ja kahdelle kampukselle koettiin hankalaksi. Useissa vastauksissa toivottiin myös lisää opiskelutiloja, etenkin hiljaiseen työskentelyyn.

Lappeenrannan kirjastotilat saivat pääosin kiitosta, ryhmätyötiloja kuitenkin toivottiin lisää. Toiveenne on kuultu, Lappeenrantaan on tulossa lisää ryhmätyöskentelyyn sopivia tiloja syksyksi.

Lisäksi toivottiin saumattomuutta Lahden ja Lappeenrannan kirjastojen välille. Otamme elokuussa käyttöön uuden hakupalvelun LUT Primon. LUT Primo yhdistää kampusten kokoelmat samaan osoitteeseen ja tekee kampusten välisestä lainauksesta helpompaa. Jatkossa Lappeenrannan aineiston voi palauttaa Lahteen ja Lahden aineiston Lappeenrantaan.  

Asiakaskyselyyn vastasi 244 henkilöä, kiitos kaikille vastanneille! Arvonnassa voittaneille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.