Eurooppalaisten nuorten työttömyyteen ratkaisuja yrittäjyydestä ja osuuskuntatoiminnasta

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) ryhtyy etsimään ratkaisuja eurooppalaisten nuorten työttömyyteen yrittäjyyden ja osuuskuntatoiminnan kautta. Juuri alkaneessa EU:n rahoittamassa hankkeessa arvioidaan osuuskuntatoimintaan pohjautuvien koulutusohjelmien vaikutusta nuorten työllistymiseen.

LUT luo hankkeessa arviointimenetelmän erilaisten osuuskuntatoimintaa tukevien koulutusten ja kurssien arvioimiseksi. Osuuskuntatoiminnan koulutusohjelmia ja kursseja järjestetään hankkeen kohdemaissa Portugalissa, Espanjassa ja Italiassa paljon. Kohderyhmänä näissä ohjelmissa on nuoret kouluikäiset aina yliopisto-opiskelijoihin saakka.

"Etelä-Euroopan maissa osuuskuntatoimintaa on huomattavasti enemmän kuin Suomessa. Siellä on esimerkiksi osuuskuntatoimintaperiaatteella toimiva yliopisto, opiskelijaosuuskuntia ja osuuskuntamuotoisia kesäleirejä. Näissä ohjelmissa nuoret oppivat ryhmätyötaitoja, yhteisöllisyyttä ja työelämätaitoja," kertoo nuorempi tutkija Minna Hämäläinen.

Vaikka kohdemaissa on paljon erilaista toimintaa, niistä on puuttunut ohjelmien arviointi. Ei siis ole olemassa tarkkaa tietoa siitä, miten hyvin osuuskuntatoiminta kohdemaissa oikeasti onnistuu ennaltaehkäisemään nuorisotyöttömyyttä. LUT:n rooli hankkeessa on tunnistaa kohdemaiden eri ohjelmien toimivimmat käytännöt nuorten työllistymisen tukemiseksi. Näiden perusteella hankkeessa luodaan mallikoulutusohjelman, joka pilotoidaan kohdemaissa. Lopputuloksena hankkeessa on toiminallisten osuuskuntakoulutuksien parhaat käytänteet nuorten työllistämiseksi.  

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on ennaltaehkäistä Etelä-Euroopan nuorisotyöttömyyttä. Kohdemaiden nuorisotyöttömyys on todella korkea, paikoittain jopa puolet maan nuorisosta. Kohdemaissa on pitkät perinteet osuuskuntatoiminnan käyttämisessä työttömyyden ehkäisemisessä. Niiden tavoitteena on antaa nuorille kesätyöpaikka, jota kautta he saavat työkokemusta, rahaa ja oppivat työelämä- ja yrittäjyystaitoja. 

"Liiketoimintamallina osuuskuntatoiminta on nuorille sopiva vaihtoehto, sillä sen toimeenpaneminen ei vaadi isoa pääomaa ja vastuu on rajoitettua. Se perustuu yhteisöön, jolla on samat taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuurilliset tavoitteet ja joka jakaa tulokset tasa-arvoisesti," kertoo Hämäläinen.

Osuuskuntatoiminnalla on merkittävä rooli Euroopassa. Joka viides eurooppalainen kuuluu osuuskuntaan, joita on Euroopassa yli 250 000. Näillä on 123 miljoonaa jäsentä ja ne työllistävät viisi miljoonaa ihmistä eri sektoreilla ympäri Eurooppaa.

Entrepreneurial Cooperative Experience (ECOOPE) hanke on EU:n rahoittama ja siinä on mukana viisi maata: Suomi, Espanja, Italia, Portugali ja Iso-Britannia.

Lisätietoja:

Minna Hämäläinen, nuorempi tutkija, minna.hamalainen@lut.fi, +358 50 564 2632