Hallitukset päättäneet LAMKin ja SAIMIAn fuusioitumisesta

LUT-korkeakoulujen hallitukset ovat päättäneet, että Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu yhdistyvät uudeksi ammattikorkeakouluksi. Tavoitteena on, että uusi ammattikorkeakoulu on toiminnassa 1.1.2020. Fuusion toteutuminen riippuu enää siitä, hyväksyykö valtioneuvosto uuden ammattikorkeakoulun toimiluvan.

Uudella ammattikorkeakoululla on kampukset Lahdessa ja Lappeenrannassa, 8500 opiskelijaa sekä 360 opettajaa ja TKI-asiantuntijaa. Uuden ammattikorkeakoulun liikevaihto on noin 65 miljoonaa euroa ja se on Suomen kuudenneksi suurin ammattikorkeakoulu opiskelijamäärällä mitattuna.

Uusi ammattikorkeakoulu on nyt LAB

Fuusiossa syntyvän ammattikorkeakoulun nimi on LAB-ammattikorkeakoulu eli LAB (englanniksi LAB University of Applied Sciences). Nimi otetaan käyttöön uuden ammattikorkeakoulun aloittaessa toimintansa 1.1.2020.

LAB-ammattikorkeakoulun nimeä työsti LUT-korkeakouluista koottu brändiryhmä. Työtä ohjasi strategia- ja markkinointitoimisto TBWA\Helsingin strategiajohtaja Marco Mäkinen.

LAB ilmentää työelämän innovaatiokorkeakoulun visiota ja toimintakulttuuria ja kuvaa aktiivista tekemistä, jossa erilaiset ihmiset ja osaajat luovat uutta yhdessä yritysten kanssa. Uusi nimi toimii foneettisesti sekä Suomessa että maailmalla ja linkittää uuden AMKin saumattomasti LUT-konserniin.

Nimen haluttiin antavan positiivinen mielikuva uuden ammattikorkeakoulun TKI-toiminnasta sekä aktiivisesta tekemisestä ja kokeilemisesta. Tavoitteena oli myös erottautua rohkeasti muista ammattikorkeakouluista.

LAB-ammattikorkeakoulun rehtoraatti valittu

Hallitukset valitsivat LABin rehtoriksi KTT Turo Kilpeläisen, joka toimii tällä hetkellä Lahden ammattikorkeakoulun rehtorina.

Hyväksytyn organisaatiorakenteen mukaisesti LABilla on myös kaksi vararehtoria. Koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi valittiin KTL Merja Heino ja TKI:stä vastaavaksi vararehtoriksi TkT Henri Karppinen. Heino toimii tällä hetkellä Saimaan ammattikorkeakoulun rehtorina ja Karppinen vararehtorina. LABin muut esimiehet valitaan kesään mennessä.

LABista työelämän innovaatiokorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulusta rakentuu työ- ja elinkeinoelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla. LABin sisällöllinen lisäarvo syntyy kampusten yhteisistä vahvuuksista, niitä tukevista alueellisista profiileista sekä kansainvälisestä vaikuttavuudesta.

Innovaatiokorkeakoulun erityisiä vahvuuksia ovat kiertotalous, design, innovaatioiden kaupallistaminen sekä hyvinvoinnin palveluinnovaatiot. Toiminnan painopisteenä on edistää alueiden ja yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä.

Korkeakoulutettujen määrän kasvattaminen työelämässä ja syntyneiden työpaikkojen määrä ovat LABin toiminnan vaikuttavuuden kaksi keskeisintä mittaria.

"Kahden kampuksen malli mahdollistaa Lappeenrannassa ja Lahdessa aiempaa monipuolisemman ja laajemman yhteistyön, ja uutta kasvua haetaan kaikkia korkeakouluja hyödyttävästä hanke- ja koulutusyhteistyöstä", LAMKin ja SAIMIAn hallitusten puheenjohtaja Juha-Matti Saksa kertoo. "Yritysyhteistyö tehdään näkyväksi Business Mill -konseptin sekä opiskelijayrittäjyyden kautta."

LAB-ammattikorkeakoulun rehtoriksi ja toimitusjohtajaksi valittu Turo Kilpeläinen korostaa, että LABin vision, työelämän innovaatiokorkeakoulun toteutuminen edellyttää vahvaa toimintakulttuurin muutosta.

"LABin kehitystyö haastaa meidän lisäksemme myös Lahden ja Lappeenrannan seutukunnan kaupungit ja niiden yritykset. Teemme tiiviisti töitä kumppaneidemme kanssa löytääksemme parhaat toimintamallit systemaattiselle ja pitkäjänteiselle yhteistyölle", Kilpeläinen sanoo. "LABin osaajat ja osaaminen tulee saada valjastettua yritysten kehittymisen tueksi."

LUT-konsernilla on vahva kasvustrategia, jota LAB-ammattikorkeakoulu noudattaa. Erityisesti ulkoisen rahoituksen kasvulle on asetettu tavoitteet, joiden saavuttaminen edellyttää vahvaa yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten kanssa.

Lisätiedot:

Tuomo Rönkkö, LUT-yliopiston hallituksen puheenjohtaja | tuomo.ronkko@tejusa.fi, 050 387 6120

Juha-Matti Saksa, LUT-yliopiston rehtori sekä LAMKin ja Saimaan AMK:n hallituksen puheenjohtaja | juha-matti.saksa@lut.fi, 040 016 6659

Turo Kilpeläinen, Lahden ammattikorkeakoulun rehtori | turo.Kilpelainen@lamk.fi, 044 708 5085

Merja Heino, Saimaan ammattikorkeakoulun rehtori | merja.heino@saimia.fi, 040 760 5533