Henkilöstön osallistaminen parantaa yritysten uudistumiskykyä – valmennusohjelmasta konkreettisia neuvoja pk-yritysten henkilöstöjohtamiseen

Suomessa valtaosa yrityksistä on kooltaan pieniä tai keskisuuria. Henkilöstöjohtamiseen jää niissä usein vain vähän aikaa. Osaava PK -hankkeen keskeiset opit on nyt koottu yhteen kaikille avoimeen Onnistutaan yhdessä -työkirjaan.

Kommunikaatio ja henkilöstön osallistuminen päätöksentekoon parantavat merkittävästi yritysten uudistumiskykyä.

Uudistumiskykyä vaaditaan yrityksissä jatkuvasti, mutta erityisen tärkeää se on silloin, kun yritys kohtaa jonkun kriisin.

"Kun henkilöstö saa osallistua päätöksentekoon, yrityksen toimintakulttuuri on joustava ja se on kyvykkäämpi selviytymään muutoksessa", kertoo Osaava PK -hankkeen projektipäällikkö Carita Liikanen LUT-kauppakorkeakoulusta.

Osaava PK on nyt päättyvä LUT-yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Työterveyslaitoksen kolmivuotinen hanke, jossa parannettiin pk-yritysten tuottavuutta ja hyvinvointia niille suunnatun valmennusohjelman avulla.

Haasteena moniosaaminen

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä haasteena on moniosaaminen. Johtajien pitäisi samaan aikaa tuntea yritysjohtamisen erityisalat, hahmottaa ympäristön muutokset ja sen vaikutukset omaan yritykseen.

Yksi keskeinen tekijä onnistumiseen on organisaation avoimuus. Liikasen mukaan kaiken tiedon ei tarvitse olla johdolla eikä johdon tarvitse päättää itse kaikesta.

"Tietoa ja osaamista pitäisi jakaa työyhteisössä, sillä se vahvistaa organisaatiota."
Kommunikaation pitäisi olla avointa paitsi positiivista, myös negatiivisista asioista. Näin työyhteisöä opetetaan jo ennakkoon puhumaan vaikeista asioista, eikä niitä vain lakaista maton alle.

Suurin osa pk-yrityksiä

Suomessa valtaosa yrityksistä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
"Yleensä niiden toiminta on aika reaktiivista ja kehitystyö jää arjen kiireiden jalkoihin", kertoo tutkija Sara Lindström Työterveyslaitokselta.

Pk-yritysten johtajilla pitäisi kuitenkin olla tarpeeksi osaamista luotsata yritystään ja henkilöstään jatkuvan muutoksen aikakaudella.

"Jos liiketoiminta yrityksessä ei jatku esimerkiksi eläköitymisen takia tai jos ihan peruspalveluita tuottavat yritykset eivät enää pärjää, sillä on isot vaikutukset yhteiskunnallisesti", Liikanen toteaa.

Osaava PK -hankkeessa tuotettiin käytännön ratkaisuja siihen, kuinka 2-70 henkeä työllistävät mikro- ja pk-yritykset voivat kehittää henkilöstöjohtamistaan. Yhteensä 49 eri yritystä osallistui puoli vuotta kestäviin valmennusohjelmiin.

"Keskimäärin henkilöstö koki, että valmennuksen jälkeen heidän osaamistaan arvostettiin ja henkilöstöä kannustettiin oman osaamisen kehittämiseen enemmän kuin ennen", Lindström kertoo.

Apua johtamiseen

Yksi valmennukseen osallistuvista yrityksistä oli Luumäellä toimiva leipomo Satun Makiat. Yrittäjä Satu Neuvonen kertoo, että valmennusohjelmaan osallistumisesta oli konkreettista hyötyä.
"Työntekijöitä oli aluksi kaksi, nyt kaksikymmentäkolme. Yhtäkkiä vain huomaa, että heitä pitää alkaa johtaa. Valmennuksessa yrityksen kehityskohdat tulivat esille ja sain apua johtamiseen", Neuvonen kertoo.

Neuvosen mukaan yrityksessä on nyt lisätty suunnitelmallisuutta, keskustelua ja jaettu vastuuta tasaisemmin kaikille työntekijöille.

Myös mikkeliläinen siivousalan yritys Mikkeli Siivotaan Oy oli mukana valmennusohjelmassa.
"Valmennus osui sopivaan saumaa, sillä meillä on tuoretta työnjohtoa. Kannatti käyttää aikaa työnsuunnitteluun. Valmennus lisäsi esimiesten kykyä ymmärtää paremmin työntekijöitä ja asettua heidän asemaansa", kertoo yrittäjä ja toimitusjohtaja Osku Nykänen.

Osaava PK -hankkeen keskeiset oivallukset on koottu Onnistutaan yhdessä –nimiseksi työkirjaksi. Se on konkreettinen apuväline yrityksille oman uudistumiskyvyn ja henkilöstöjohtamisen parantamiseksi. Kirjan sähköinen versio on ladattavissa Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivuilla. Paperisena sitä saa muun muassa LUTin Lappeenrannan kampukselta sekä Mikkelin alueyksiköstä.

Lisätietoja:

Carita Liikanen, projektipäällikkö, LUT-yliopisto
050 512 7100, carita.liikanen@lut.fi

Sara Lindström, tutkija, Työterveyslaitos
043 824 4521, sara.lindstrom@ttl.fi

Satu Neuvonen, yrittäjä, Satun Makiat
050 4131573, satu-00@hotmail.com

Osku Nykänen, yrittäjä, Mikkeli Siivotaan Oy
044 765 6502, osku.nykanen@siivotaan.fi