Hiili- ja soodakattiloiden epävakaiden virtausten likaantumisvaikutusten mallinnus

Väitöstutkimus käsittelee teollisuuslaitosten kattiloiden putkistojen tuhkakerrostumia. Tuhka peittää ja eristää putket ja heikentää kattiloiden suorituskykyä. Ilmiön mallintaminen on haastavaa, koska siihen liittyy eri tieteenaloja, kuten virtaustekniikka, eivätkä sen ennusteet ovat vielä tarpeeksi luotettavia. Tämän vuoksi väitöstutkimuksessa kehitettiin, esiteltiin ja testattiin uusi malli, joka ennustaa tuhkakerrostumien kasvua epävakaan jakson aikana. Tulosten oikeellisuus testataan vertaamalla niitä kerrostumien kokeellisiin mittauksiin. Mallin avulla selitetään myös tuhkan kerrostumisen mekanismeja ja niiden riippuvuutta värähtelevistä virtauskuvioista.

Ehdotettu malli on kehitysaskel aiempaan nähden. Työn uutuusarvona voidaan pitää dynaamisiin verkkoihin perustuvien menetelmien käyttöä ja kattilaputkien epävakaiden virtausten käsittelyä.

Diplomi-insinööri Manuel García Pérez väittelee 22.10.2016 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilastalon auditoriossa. Väitöskirjan aiheena on hiili- ja soodakattiloiden epävakaiden virtausten likaantumisvaikutusten mallinnus (Modeling the effects of unsteady flow patterns on the fireside ash fouling in tube arrays of kraft and coal-fired boilers). Opponenttina toimii professori Seppo Korpela, Ohio State University. Kustoksena on professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väittelijä:

Nimi: Manuel García Pérez

Syntymävuosi ja -paikka: 1986, Sevilla, Espanja

Toisen asteen koulutus: 2003, Mairena del Aljarafe, Espanja

Muut tutkinnot: ‘Ingeniero Industrial' 2011, Sevilla, Espanja

Nykyinen työnantaja: Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Yhteystiedot: +358 417 063 312, manuel.garcia.perez@lut.fi