HIME-hankkeessa kehitetään uutta liiketoimintaa hiilensidonnan ympärille Hämeen maaseudulla

Yhteiskunnan rakenteelliset muutokset yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa ovat aiheuttaneet haasteita erityisesti maaseutuyrittämiselle. Hämeen ilmastoviisas maaseutu- ja energiayrittäjyys (HIME) -hanke tavoittelee maaseutuelinkeinojen monipuolistamista ja arvioi elinkeinotoimintojen ympäristöllistä ja taloudellista kestävyyttä. Hanke pyrkii kartoittamaan globaalisti käytössä olevien kestävien elinkeinotoimintojen toteuttamispotentiaalia Hämeen maaseudulla.

Ympäristölliset sekä yhteiskunnalliset haasteet koetaan usein paikallisesti. Esimerkiksi tuotanto ja työpaikat keskittyvät alueellisesti, ja tämä näkyy myös Hämeen elinkeinoelämässä. Yleisesti ottaen maa- ja metsätalouden alkutuotannon työpaikat ovat puolittuneet 1995-2016 välisenä aikana.

Tulevaisuudessa monipuolisuus ja monipuolistaminen ovat avaintekijöitä kestävän maaseutualuerakenteen luomisessa. Asia selviää Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen vuonna 2013 julkaisemasta raportista. Suomessa joka kolmas maatila on monialainen, jossa harjoitetaan muun muassa elintarvikkeiden ja puutavaran jatkojalostusta ja käsittelyä, energian tuotantoa ja palveluliiketoimintaa urakoinnin sekä matkailun muodossa.

LUT-yliopiston, Metsäkeskuksen ja Pro Agria Etelä-Suomen yhteinen HIME-hanke taklaa maaseutuyrittämisen haasteita tarjoamalla Hämeen paikallisille toimijoille tietoa monipuolisista energiayrittäjyyden malleista sekä hiilienielujen liiketoimintamahdollisuuksista, uusista tuotteista sekä palveluista. Hanke pyrkii jalostamaan aiempaa tutkimustietoa hiilensidonnasta alueen toimijoiden käytäntöihin, ja mahdollisesti luomaan uutta liiketoimintaa hiilensidonnan ympärille Hämeen alueella.

Energiayrittäjyyden eri muotoja ja tuotantoketjuja pyritään myös monipuolistamaan. Yrittäjyyttä voidaan tarkastella palveluna. Esimerkiksi siirrettävää, hakkeella toimivaa viljan kuivaamisessa tarvittavaa lämmitys- / puhalluskalustoa voitaisiin hyödyntää konehallien tai vastaavien rakennusten lämmityksessä talvella.

Hanke toteutetaan Euroopan maaseuturahaston tuella Päijät- ja Kanta-Hämeen alueella vuosien 2019 - 2021 aikana.

Ilmastoviisaista toimintamalleista kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan toimintaan ja esittämään omia ideoitaan työpajoissa Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella, joista tiedotetaan hankkeen kotisivuilla (www.hime.fi), facebookissa ja twitterissä. Hankkeen tulokset ja työpajojen materiaalit tullaan arkistoimaan kotisivulle.

Lisätietoja:

Mirja Mikkilä, tutkijaopettaja, LUT-yliopisto, +358 40 5779766, etunimi.sukunimi@lut.fi

Jari Toivoniemi, bioenergia-asiantuntija, Suomen metsäkeskus, eteläinen palvelualue, +358 50 3140453, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Marja Kallela, erikoisasiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi, +35840 513 3118, etunimi.sukunimi@proagria.fi