Ihmisen suhde paikkaan ja osallistumismahdollisuus päätöksentekoon vaikuttavat merkittävästi tuulivoiman hyväksyttävyyteen

Mielipidekyselyissä tuulivoima on yleensä yleisesti hyväksytty energian tuotantomuoto ja sen osuutta haluttaisiin jopa lisätä. Paikallisia hankkeita ihmiset kuitenkin usein vastustavat. Sari Janhusen (FM), energiatekniikan alaan kuuluva väitöstutkimus "Determinants of the local acceptability of wind power in Finland " ("Tuulivoiman paikalliseen hyväksyttävyyteen ratkaisevasti vaikuttavia tekijöitä Suomessa") selvitti tuulivoimaan liittyvän paikallisen hyväksyttävyyden rakentumista.

Kuopion yliopistossa ympäristöhygieniaa opiskellut Sari Janhunen, 50, kiinnostui ihmisten suhteesta investointien hyväksyttävyyteen noin vuosikymmen sitten työskennellessään Lappeenrannan kaupungin ympäristötarkastajana. Tuolloin käsillä olivat alueen ensimmäiset tuulivoiman rakentamiseen liittyvät selvitys- ja lupaprosessit, joiden viranomaisohjeistus oli Suomessa vielä alkutekijöissään.

Suomalaisten luontosuhde on erityinen.

"Kansainvälisesti tuulivoiman hyväksyttävyyttä oli tutkittu jo vuosikymmeniä, mutta silloisen päivätyöni kautta kiinnostuin pohtimaan suomalaisia erityispiirteitä. Suomalaisten luontosuhde on erityinen, ja maamme on harvaan asuttua", Janhunen kertoo tutkimuksen taustoista.

Janhunen on pohtinut koko aikuisikänsä, miten ympäristön kannalta kestäviä tai ilmastonmuutosta hillitseviä hankkeita voitaisiin saada paremmin hyväksyttäväksi, ja kuinka madaltaa esteitä esimerkiksi uusiutuvan energian investointien tiellä.

"Kuvittelin tutkimukseni alkuvaiheessa, että kehitän jonkun kaavan tai mallin, jota voidaan soveltaa hankkeesta ja paikkakunnasta riippumatta. Kesti hetken ymmärtää, että tämä ei ole oman tutkimusnäkökulmani kautta mahdollista. Eikä tietyn tuotantomuodon hyväksyttävyyden parantaminen olisi ollut myöskään riippumattoman tai syvällisen tarkastelun mukaista".

Janhusen käyttämät tutkimusmenetelmät olivat sekä tilastollisia, että haastatteluihin ja kyselyihin pohjaavia. Aineistona oli esimerkiksi äänitutkimusta Lappeenrannan Muukonkankaan tuulipuistossa, sekä kuvamanipulaatioihin perustuvaa hypoteettiseen Järvi-Suomen maisemaan sijoittuvan hankkeen arviointia. Hankkeiden hyväksyttävyyttä tarkasteltiin näin eri yhteisöissä, ja myös siten ettei vastanneilla henkilöillä ollut aitoa suhdetta alueeseen.
 

Tutkimustulosten mukaan paikallinen hyväksyttävyys tuulivoimaa kohtaan rakentuu muun muassa ottamalla huomioon alueen ihmisten tunteet ja odotukset.  "Hankkeiden rakentamisessa tulisi varata riittävästi aikaa ja resursseja jalkauttaa yhteisön kuuleminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet juuri siellä minne uutta hanketta ollaan tuomassa".

Ihmisten asenteisiin liittyvä näkökulma tulee nostaa tekniikan rinnalle

Nyt Vihdin ympäristöpäällikkönä työskentelevä Janhunen uskoo tutkimuksensa tuloksista olevan hyötyä myös muualla kuin energiatuotannon hankkeissa. "Ihmisten asenteisiin liittyvä näkökulma tulisi nostaa tekniikan rinnalle aina kun otetaan uusia, monesti abstrakteja asioita käyttöön ja toivotaan käyttäytymisen muutoksia. Asukkaat ovat tyypillisesti melko passiivisia, ja vaatii päätöksentekijöiltä viisautta löytää tapoja oikea-aikaiseen aktivointiin", summaa Janhunen.

Lisätietoja:
Sari Janhunen, sari.janhunen@vihti.fi

Filosofian maisteri Sari Janhusen energiatekniikkaan kuuluva väitöskirja Determinants of the local acceptability of wind power in Finland (Tuulivoiman paikalliseen hyväksyttävyyteen ratkaisevasti vaikuttavia tekijöitä Suomessa) tarkastetaan 8.6.2018 klo 12 Ylioppilastalon auditoriossa. Vastaväittäjä toimii erikoistutkija, dosentti Vilja Varho Luonnonvarakeskuksesta. Kustoksena toimii professori Lassi Linnanen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 796. ISBN 978-952-335-229-2, ISBN 978-952-335-230-8 (PDF) ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-230-8. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.