Inhimillinen pääoma on avain peliorganisaation menestykseen

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan, pelialan liiketoimintamallin keskeinen tekijä on inhimillinen pääoma. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettava väitöskirja osoittaa että peliala on sekoitus ohjelmistotekniikkaa ja luovaa työtä ihmisten ympärillä.

Tutkimuksen mukaan peliyritysten liiketoimintamallin keskeisiä tekijöitä ovat inhimillinen pääoma, markkinointi sekä asiakassuhteet. Myös ihmisen luomat innovaatiot sekä koko luomisprosessi ovat tärkeitä, sillä peliyrityksen perustamiskustannukset ovat minimaaliset, jolloin yrityksen toiminnassa ei pääsääntöisesti ole käytettävissä olevien työkalujen asettamia rajoitteita, toisin kuin esimerkiksi perinteisessä teknisten alojen teollisuustoiminnassa.

Tutkimuksen mukaan peliorganisaation kasvun kannalta tärkeä on niin kutsuttu demoryhmä-vaihe. Se on yrityksen muodostumisen kannalta tärkeä, koska silloin yritys rakentaa liiketoimintavalmiuksiaan. Tässä vaiheessa on olemassa vasta idea ja unelma. Vasta, kun yritys perustetaan muuallekin kuin puheisiin, sitä voidaan kuvailla jo kirjallisuudessa esitetyillä organisaation kasvumalleilla. Demoryhmävaihe on tähän mennessä loistanut poissaolollaan kirjallisuudesta.

Tutkimus valottaa peliorganisaation sielunelämää, liiketoimintamallia ja sen elementtejä. Tulokset tarjoavat liiketoimintatietoa aloitteleville peliyrityksille, mutta myös ihmisille, jotka siirtyvät muista IT-yrityksistä pelialalle. Pelialan yritysten työkulttuuri on luova, eikä pelisuunnittelu noudata perinteisiä prosessimalleja vaan luottaa yksilön tai ryhmän luomiin ideoihin. Tässäkin inhimillinen pääoma on ratkaiseva tekijä. Pelien tekemisessä pyritään maksimoimaan aika, jonka ihminen viettää tuotteen – pelin –  parissa. Perinteinen ohjelmistoteollisuus yrittää minimoida tätä aikaa. Tuote, esimerkiksi lippukauppa, on sitä parempi, mitä vikkelämmin se toimii taustalla.

"Peliala tulee ohittamaan elokuva-alan rahamäärissä mitattuna seuraavan vuosikymmenen aikana, joten oli mielenkiintoista tutkia miten yritykset rakentavat liiketoimintaansa", tutkimuksen tehnyt Erno Vanhala kommentoi tulosten merkitystä.

Diplomi-insinööri Erno Vanhalan ohjelmistotekniikan alaan kuuluva väitöskirja The role of business model in computer game development organizations (Liiketoimintamallin rooli tietokonepelejä kehittävissä organisaatioissa) tarkastetaan 26.11.2015 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology) salissa 1381. Vastaväittäjä toimii professori Slinger Jansen Utrechtin yliopistosta Alankomaista. Kustoksena toimii professori Kari Smolander LUT:sta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 667. ISBN 978-952-265-867-8 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-868-5. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Erno Vanhala

Syntymävuosi ja -paikka: 1984, Anjalankoski

Kotikunta: Lappeenranta

Koulutus: Diplomi-insinööri, 2009, LUT

Työsuhteet: LUT, assistentti / nuorempi tutkija / yliopisto-opettaja, 2008-2015

Lisätietoja:

Erno Vanhala, erno.vanhala@lut.fi