Inhimilliset ja organisatoriset tekijät vaikuttavat tietokoneohjelmistojen laatuun

Tuoreen LUT:n väitöstutkimuksen mukaan ohjelmistokehitysprosessissa mukana olevat inhimilliset tekijät määrittävät kehitettävien ohjelmistotuotteiden laadun. Samalla toki myös ohjelmistoyritysten työkaluilla, infrastruktuurilla ja muilla resursseilla on myönteinen vaikutus tietokoneohjelmistojen laatuun, ja kehitettyjen menetelmien havaittiin vaikuttavan hiukan ohjelmiston laatuun. Väitöksen mukaan ohjelmiston laatu on tietointensiivinen prosessi, jossa organisatoriset rakenteet, toimintatapa ja yrityksen sisäinen tiedonkulku vaikuttavatkin vaihtelevasti ohjelmiston laatuun.

Diplomi-insinööri Frank Philip Sethin väitöskirjan tulokset viittaavat siihen, että erityisesti ohjelmistokehityspäälliköt vaikuttavat kehittäjien tehokkuuteen ja ohjelmistotuotteiden laatuun.   Tutkimuksessa on tuotu esiin useita muitakin ohjelmistotestauksen haasteita, jotka vaikuttavat ohjelmiston laatuun. Tutkimustulosten odotetaan hyödyttävän tiedeyhteisöä ja ohjelmistokehittäjiä tarjoamalla näkemyksiä ohjelmistojen laadullisen kehittämisen ongelmakohtiin.

Ohjelmistojen laadusta on tullut tärkeä tutkimuskohde tieto- ja viestintätekniikan lisäksi myös muilla aloilla, joilla ohjelmistoja käytetään. Ohjelmiston laatu ei ole sattumaa: sitä määritellään, suunnitellaan ja luodaan koko ohjelmistotuotteen kehittämisen elinkaaren ajan.

Väitöstutkimuksen tavoitteena oli tutkia niitä inhimillisiä ja organisatorisia tekijöitä, jotka vaikuttavat ohjelmiston laadulliseen rakenteeseen. Tutkimuksessa hyödynnettiin Straussin grounded theory -menetelmää. Empiirinen aineisto on kerätty 13 ohjelmistoyrityksestä, ja se koostuu 40 haastattelusta.

F. P. Sethin ohjelmistotekniikan alan väitöskirja tarkastetaan LUT:ssa 12.8.2015 salissa 1382. Väitöskirjan nimi on "Empiirisiä tutkimuksia ohjelmistojen laadullisesta rakenteesta: inhimillisiä tekijöitä ja organisatorisia vaikutuksia tutkimassa". Vastaväittäjänä toimii professori Mika Mäntylä Oulun yliopistosta ja kustoksena Kari Smolander LUT:sta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjan numerossa 642. ISBN 978-952-265-805-0, ISBN 978-952-265-806-7 (PDF), ISSN-L 1456-4491, ISSN 1456-4491. Sähköinen versio on saatavilla LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-806-7. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalefin kirjakaupasta, p. +358 44 744 5511, tai osoitteesta kirjakauppa@aalef.fi tai verkosta LUT:n kaupasta: https://lutshop.lut.fi/.

Tietoa väittelijästä:

Nimi: Frank Philip Seth

Syntymäaika ja -paikka: 21.9.1971, Kilimanjaro, Tansania.

Keskiasteen koulutuksen suorittamisen aika ja paikka:

  • 1991, Minja Technical Secondary School, Ugweno, Kilimanjaro, Tansania.
  • 1993, Iliboru High School, Arusha, Tansania.

Muu koulutus, valmistumisvuosi ja -paikka:

  • Luonnontieteiden kandidaatti, kasvatus, 2000, University of Dar es Salaam.
  • Tieteellisen laskennan jatkotutkinto, 2003, University of Dar Es Salaam.
  • Filosofian maisteri, tietotekniikka ja johtaminen, Koimbator, Intia, 2008.

Tärkeimmät työpaikat:

  • Dar es salaam University College of Education (DUCE), Constituent College of University of Dar es Salaam (2006 – nykyhetki)
  • Tanzania Institute of Education (TIE) (2005–2006).

Lisätietoja:

Frank Philip Seth, p. +255 713 275 301 tai f.p.seth@gmail.com