ITERin korjauskäämin kotelon kiinnihitsausjärjestelmän suunnittelu ja avainteknologiat

ITER on maailman tunnetuin kansainvälinen tutkimusyhteistyöhanke, ja sen tavoitteena on ratkaista maailman energiakriisi. Väitöstutkimuksessa kehitettiin hitsausjärjestelmä ja avainteknologiat ITERin korjauskäämin kotelon kiinnihitsaamiseksi. Laserhitsaus todettiin työhön sopivimmaksi menetelmäksi, ja väitöskirjassa esitellään tyypillinen robottihitsauksen malli. Lisäksi kehitettiin sopiva hitsausprosessi, ja suunnitellun laserhitsausjärjestelmän osoitettiin soveltuvan kyseiseen hitsaustyöhön. Hitsausjärjestelmän mallia voisi soveltaa laserhitsaustyökalujen suunnitteluun.

Diplomi-insinööri Chao Fangin väitöskirja Study on system design and key technologies of case closure welding for ITER Correction Coil (ITERin korjauskäämin kotelon kiinnihitsausjärjestelmän suunnittelu ja avainteknologiat) tarkastetaan 7.10.2016 klo 12 Technopoliksen Suvorov-salissa. Vastaväittäjä toimii professori Lin Li Manchesterin yliopistosta Isosta-Britanniasta ja Tommi Jokinen Wärtsilästä. Kustoksena toimii professori Heikki Handroos Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numerolla 714. ISBN 978-952-265-997-2, ISBN 978-952-265-998-9 (PDF), ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-998-9. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Chao Fang

Syntymävuosi ja -paikka: 1988, China

Toisen asteen koulutus: 2010, Wuhu, China

Muut tutkinnot: 2015, Hefei, China

Yhteystiedot: +86 17756079425, fangchao@ipp.ac.cn