Jätteet voivat parantaa puu-muovikomposiittituotteita

Puumuovikomposiittien mekaanisia ominaisuuksia ja kosteuden kestoa voidaan parantaa korvaamalla komposiitin raaka-aineita kierrätysmateriaaleilla. Tuoreen Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavan väitöskirjan mukaan kierrätysmateriaaleja käyttämällä komposiittien materiaalikustannukset myös pienenivät.

Tutkimuksessa huomattiin, että kierrätysmateriaalin käyttö puu-muovikomposiiteissa parantaa useita komposiitin ominaisuuksia. Rakennusteollisuuden ja kaivosteollisuuden jätteet paransivat kosteuden kestoa, kartonkiteollisuuden jätteet komposiitin iskulujuutta, ja kierrätysmuovin käyttö laski komposiittien materiaalikustannuksia merkittävästi.

Puu-muovikomposiittien suurin käyttökohde viime vuosina on ollut terassirakentaminen ja autoteollisuus, mutta uusia tuotesovelluksia tulee koko ajan voimakkaasti kasvaville markkinoille. Tutkimuksessa saavutettuja tuloksia on mahdollista hyödyntää varsinkin uusien tuotteiden kehitystyössä.

Kierrätysmateriaalien käytöllä puu-muovikomposiiteissa on monia hyötyjä. Kierrätysmateriaalin käyttö vähentää neitseellisen materiaalin tarvetta komposiitin valmistuksessa ja vähentää kuormitusta jätehuollossa. Laskevat materiaalikustannukset tekevät komposiitin valmistamisesta entistä kannattavampaa, ja näin saattaa houkutella alalle uusia toimijoita.

Kasvavan jäteongelman, vähenevien luonnonvarojen, ja kiristyvän lainsäädännön myötä materiaalien kierrätystä tulee tehostaa. Esimerkiksi EU:n asettama rakennusteollisuuden 70 prosentin kierrätysvaatimus vuoteen 2020 mennessä pakottaa miettimään parempia hyödyntämiskohteita rakennusteollisuuden jätteille.

DI Anna Keskisaaren materiaalitekniikan alaan kuuluva väitöskirja The impact of recycled raw materials on the properties of wood-plastic composites (Kierrätettyjen raaka-aineiden vaikutukset puu-muovikomposiittien ominaisuuksiin) tarkastetaan 27.10.2017 klo 12 LUT:n salissa 2310. Vastaväittäjä toimii Senior Scientist Tommi Vuorinen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä. Kustoksena toimii professori Timo Kärki LUT:stä.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis – tutkimussarjassa numero 768. ISBN 978-952-335-153-0a ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannasssa osoittessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-154-7. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Anna Keskisaari

Syntymävuosi ja -paikka: 1984, Lappeenranta

Kotikunta: Imatra

Koulutus: Diplomi-insinööri, LUT, 2012

Työsuhteet: Nuorempi tutkija, LUT, 2013-2017

Lisätietoja:

Anna Keskisaari, anna.keskisaari@lut.fi, 0503658339