Kaivosten ja kaatopaikkojen ympäristön suojausrakenteet turvallisemmiksi ja edullisemmiksi uudella menetelmällä

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavassa väitöskirjassa on kehitetty menetelmä, joka mahdollistaa kaivosten ja kaatopaikkojen ympäristön suojausrakenteiden tekemisen aikaisempaa turvallisemmiksi ja edullisemmiksi.

Diplomi-insinööri Hannu Auringon kehittämällä SRA-menetelmällä (Structural Risk Analysing method), voidaan tutkia aikaisempaa tarkemmin paikallisten luonto-olosuhteiden vaikutusta ympäristön suojausrakenteen suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön ja sulkemiseen. Tämä koskee niin kaivosten kuin kaatopaikkojen jätealueiden koko elinkaarta. Aiemmin maaperän ja jätteen sijoittamisen vaikutusta lähtötilanteeseen ei ole tällä tavoin tarkasteltu. SRA-menetelmä mahdollistaa erilaisten sivutuotteiden ja rakenneratkaisujen hyödyntämisen.

Menetelmä hyödyttää kunnallisia ja yksityisiä jätelaitoksia, kaivosyhtiöitä, lupa- ja valvontaviranomaisia sekä suunnittelijoita. Sen avulla voidaan nopeuttaa ympäristölupien käsittelyaikaa, koska toimijoilla ja lupaviranomaisilla on käytössä aikaisempaa laajempaa ja yksityiskohtaisempaa aineistoa.

Kotimaisella savi- ja moreenimateriaalilla sekä teollisilla sivutuotteilla on mahdollista säästää jopa puolet rakentamiskustannuksista esimerkiksi kaivosten sekä teollisten ja yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen ympäristön suojauksessa. Tämä tarkoittaa suurimmillaan miljoonien eurojen rahallista säästöä jätteiden suojausrakenteiden toteuttamisessa ja huomattavasti luotettavampaa ympäristöturvallisuutta. 

Diplomi-insinööri Hannu Auringon ympäristötekniikan väitöskirja Risk Assessment of Modern Landfill Sturctures in Finland (Nykyaikaisen kaatopaikkarakenteen riskiarviointi Suomessa) tarkastetaan 18.9.2015 klo 12.00 Lappeenrannan teknillisen yliopiston salissa 1382. Vastaväittäjinä toimivat professori William Hogland Linneaus yliopistosta Kalmarista Ruotsista ja tohtori Alberto Pivato Universita Degli Studi Di Padova yliopistosta Italiasta. Kustoksena toimii professori Risto Soukka Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitas Lappeenrantaensis- tutkimussarjassa numero 657. ISBN 978-952-265-843-2 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa xxx. . Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

 

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Hannu Aurinko

Syntymävuosi ja -paikka: 1968 Nivala

Kotikunta: Oulu

Koulutus: Diplomi-insinööri, Oulun yliopisto, Rakentamistekniikka (1993)

Työsuhteet: Toimitusjohtaja, Laatuinsinöörit Oy, (1993-)

 

Lisätietoja:

Hannu Aurinko, 0400 333 400, hannu.aurinko@laatuinsinoorit.fi