Kaivosvesien puhdistukseen uutta osaamista, menetelmiä ja tehokkuutta

Kaivosvesien käsittelyyn erikoistunut professori Christian Wolkersdorfer antaa osaamisensa Suomen käyttöön. Hän tulee LUT:n Vihreän kemian laboratorioon Mikkeliin hoitamaan kaivosvesien käsittelyn professuuria. Wolkersdorfer toimii kaivosvesien käsittelyn professorina Pretoriassa Etelä-Afrikassa, ja hän tulee työskentelemään puolet ajastaan Mikkelissä ja puolet Etelä-Afrikassa.

Vihreän kemian professori, LUT Kemian johtaja Mika Sillanpää kertoo, että tällä hetkellä kaivosteollisuuden prosessi- ja jätevedet käsitellään niin, että käsitelty aines jaetaan kahteen osaan: toinen voidaan päästää luontoon sellaisenaan ja toinen on käsiteltävä. Hänen johtamansa iMineWa-hanke (Intelligent Minewater Management) tähtää toisenlaiseen ajatteluun. "Pyrimme tehostamaan kaivosvesien hallintaa paikan päällä ja hyödyntämään eroteltujen ainesosien uudelleenkäyttöä. Jätevedet käsitellään jo kaivoksessa, ja esimerkiksi vesiin sitoutunut maalämpö pyritään käyttämään hyödyksi lämmityksessä tai kaivosvesien puhdistusprosesseissa."

Sillanpää korostaa, että tehokkaammat sensorit, merkkiainetekniikat ja asiantuntijaverkostot auttavat hallitsemaan kaivosten vesivirtoja paremmin. "Kaivosvesistä erotellaan kehittyneillä menetelmillä erityisesti puolimetallit ja/tai anionit ja hyödynnetään esimerkiksi lannoitteiden valmistuksessa. Käytettäviä erotustekniikoita ovat muun muassa adsorptio- ja sähkökemialliset tekniikat biologisten ja nanoteknologisten menetelmien ohella. Kokeita tehdään ensin laboratoriomittakaavassa ja myöhemmässä vaiheessa pilot-mittakaavassa, jotta nähdään tekniikoiden soveltuvuus itse kaivoksissa."

Sillanpää sai iMineWa-hankkeelleen 2,5 miljoonan euron rahoituksen Suomen Akatemian ja Tekesin yhteisestä FiDiPro – Finland Distinguished Professor Programme -rahoitusohjelmasta. iMineWa-hanke kestää viisi vuotta, ja se alkaa vuoden 2014 alussa. Rahoitusta käytetään myös usean jatko-opiskelijan väitöskirjatyöhän. Tekes toivoo hankkeen toimivan kansallisena sateenvarjona myös muille kaivosvesien käsittelyn hankkeille. Yrityksiä hankkeeseen lähti mukaan yli 20.

Christian Wolkersdorferin professuuri LUT:n ensimmäinen FiDiPro-professuuri. FiDiPro-rahoitusohjelma tarjoaa suomalaisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden palkata ulkomaisia tai pitkään ulkomailla toimineita suomalaisia huippututkijoita määräajaksi Suomeen. FiDiPro-professorit työskentelevät yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa eri puolilla Suomea.

Professori Mika Sillanpään johtama LUT:n ympäristökemian Mikkelin laboratorio tekee vedenkulutukseen ja juomaveteen liittyvää tutkimusta, joka on yhä ajankohtaisempaa vesikriisien yleistyessä. Laboratorion tutkimukset tähtäävät veden kulutuksen vähentämiseen, puhtaan juomaveden tuottamiseen ja jätevesien puhdistamiseen niin, etteivät ne pilaa vesistöjä. Tutkimuksen läpileikkaavana teemana on mikro- ja nanoteknologiaan perustuvien materiaalien hyödyntäminen uusien veden ja maaperän puhdistustekniikoiden kehittämisessä.

Lisätietoja

Mika Sillanpää, puh. +358 400 205 215, mika.sillanpaa@lut.fi