Kansainvälisen markkinoinnin koulutus jälleen maailman huippujen joukossa

Kansainvälinen kauppatieteellistä koulutusta arvioiva EFMD -järjestö myönsi toistamiseen Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) Master in International Marketing Management -maisteriohjelmalle arvostetun EPAS -tunnustuksen. Tunnus on merkki siitä, että LUT:ssä annetaan huippuluokan koulutusta kansainvälisessä markkinoinnissa.

LUT läpäisi EPAS-akkreditoinnin nyt toista kertaa. Ensimmäisen kerran tunnustus myönnettiin vuonna 2012. Nyt myönnetty tunnustus on voimassa kolme vuotta.

"Me LUT School of Business and Managementissä olemme iloisia siitä, että saamme jatkossakin kuulua EPAS-perheeseen. Arvostamme tätä kansainvälistä tunnustusta ja perusteellista akkreditointiprosessia, joka on auttanut meitä suuresti tavoitellessamme korkeaa opetuksen laatua," sanoo LUT School of Business and Managementin dekaani, professori Sami Saarenketo.

Arviointiryhmä kiitteli erityisesti LUT:n nopeaa kykyä vastata yhteiskunnan trendeihin; vakaata tutkijakuntaa, jolla on vahvat akateemiset ansiot; integroitunutta opetusta muiden kuin kauppatieteen alojen kanssa, sekä sitä, että etiikka, vastuullisuus ja kestävyys ovat läsnä yliopiston, akateemisen yksikön ja ohjelmien tasoilla.

European Foundation for Management Development (EFMD) -järjestön akkreditointi on tunnustus erinomaisille kansainvälisille kauppatieteellisille ohjelmille. Järjestön tavoitteena on löytää omien alojensa johtavat ohjelmat maailmanlaajuisesti.

"Akkreditointi auttaa meitä erottautumaan kilpailluilla kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla, rakentamaan uusia kumppanuussuhteita sekä varmistamaan, että tarjoamamme koulutus vastaa eri sidosryhmien tarpeita", kertoo MIMM-ohjelmajohtaja Hanna Salojärvi.

EFMD:n arviointikriteereissä ohjelmilta edellytetään vahvaa kansainvälistymistä sekä erinomaista tieteellisen tuotannon, yritysyhteistyön ja laadunhallinnan tasoa. Karsinta tapahtuu useassa vaiheessa ja vain noin puolet hakijoiksi hyväksytyistä saa akkreditoinnin.

Akkreditointiprosessi käy huolella läpi koko ohjelma sen suunnittelusta toteutukseen ja lopputulosten arviointiin. Prosessi kestää tyypillisesti 2-3 vuotta, ja hakijoita karsitaan useassa vaiheessa. Yliopisto toteuttaa kriittisen itsearvioinnin, jonka jälkeen kansainvälinen arviointiryhmä vierailee yliopistolla ja haastattelee yliopiston henkilökunnan lisäksi opiskelijoita, alumneja ja yrityskumppaneita.

Kaikki LUT:n koulutusohjelmat sekä kauppatieteissä että tekniikassa käyvät läpi kansainvälisen arvioinnin. Tekniikan alalla kansainvälisen akkreditoinnin läpäisseitä kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmia on LUT:n energiatekniikan, kemiantekniikan, konetekniikan, sähkötekniikan, tietotekniikan, tuotantotalouden sekä ympäristötekniikan koulutusohjelmissa. Tekniikan ja kauppatieteiden koulutusohjelmia arvioivat eri järjestöt.

Lisätietoja:

Dekaani Sami Saarenketo, sami.saarenketo@lut.fi, +358 40 571 6197

MIMM-ohjelman johtaja,  Hanna Salojärvi, hanna.salojarvi@lut.fi, +358 40 136 7966