Kapasiteettimekanismit eivät voi taata Venäjän energiavarmuutta pitkällä aikavälillä

Venäjän kapasiteettimarkkinat ja kapasiteettimekanismit eivät ole edistäneet tehokkaasti niin kutsuttua energiatrilemmaa eli energiavarmuutta, kestävyyttä ja kohtuuhintaisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamista. Tämä käy ilmi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) laaditussa väitöskirjassa.

Tulokset osoittavat, että täytäntöön pannut kapasiteettimekanismit voivat taata Venäjän energiavarmuuden lyhyellä aikavälillä. Kapasiteettimarkkinoiden nykyinen rakenne ei kuitenkaan voi tarjota markkinalähtöisiä kannustimia uusiin voimaloihin investoimiseksi, mikä estää energiavarmuuden takaamisen tulevaisuudessa. Päätöksentekijöiden asettamia kestävyystavoitteita ei voida saavuttaa pelkkien uusiutuvan energian kapasiteettimekanismien avulla, ainakaan lyhyellä aikavälillä. Samaan aikaan kapasiteettimekanismit, kapasiteettimaksut ja sähkön tukkukaupan haasteet nostavat loppukuluttajien sähkökustannukset korkeiksi, mikä kannustaa kuluttajia poistumaan markkinoilta.

Kapasiteettikorvaukset tarkoittavat, että sähköntuottajat saavat kapasiteettimaksuja, joiden pitäisi kattaa niiden investoinnit uusiin voimaloihin 10–20 vuoden kuluessa. Samalla tuottajat suostuvat rakentamaan tilatun kapasiteetin aikataulun mukaisesti. Kapasiteettimekanismien täytäntöönpano on kuitenkin yhdessä kysynnän kasvun yliarvioimisen kanssa johtanut Venäjällä kapasiteetin ylitarjontaan. Tämä on lisännyt sellaisen vanhan kapasiteetin määrää, joka saa kapasiteettimaksuja pysyäkseen markkinoilla, jotta järjestelmä pysyy luotettavana.

ˮTämä johtaa siihen, että kapasiteettimaksut kyseenalaistavat kapasiteettimarkkinoiden rakenteen ja vaikuttavat loppukuluttajien kapasiteettihintaan ja saavat näin ollen aikaan energian kohtuuhintaisuuteen liittyvän kysymyksen," selittää tutkimuksen toteuttanut tutkija Evgenia Vanadzina.

Energiatrilemma on energiayhteisössä laajalti käsitelty aihe. Yleinen käsitys on, että ainoastaan trilemman ulottuvuuksien hyvä tasapaino voi taata energiankäytössä turvallisen, oikeudenmukaisen ja kestävän siirtymisen kohti kestävää tulevaisuutta.

Diplomi-insinööri Evgenia Vanadzinan sähkötekniikan alaan liittyvä väitöskirja tarkastetaan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 16. joulukuuta klo 12 ylioppilastalon auditoriossa. Väitöskirjan aiheena on ˮCapacity market in Russia: addressing the energy trilemmaˮ (Venäjän kapasiteettimarkkinat: energiatrilemmaan puuttuminen). Vastaväittäjänä toimii tohtori Marc Ozawa Cambridgen yliopistosta (Yhdistynyt kuningaskunta). Kustoksena toimii professori Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjan numerossa 729. ISBN 978-952-335-036-6, ISBN 978-952-335-037-3 (PDF), ISSN 1456-4491. Sähköinen versio on luettavissa LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-037-3. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. +358 44 744 5511, tai osoitteesta kirjakauppa@aalef.fi tai verkosta Lappeenrannan teknillisen yliopiston kaupasta: https://lutshop.lut.fi/.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Evgenia Vanadzina

Syntymäaika ja -paikka: 1988, Jakutsk, Venäjä

Keskiasteen koulutuksen suorittamisaika ja -paikka: 2006, Republican Lyceum, Jakutsk, Venäjä.

Muut tutkinnot: sähkötekniikan kandidaatintutkinto 2010, Moskovan voimalaitosinstituutti, Moskova, Venäjä; sähkötekniikan maisterintutkinto 2012, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lappeenranta, Suomi

Merkittävimmät työpaikat: Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja:

Evgenia Vanadzina, +358 46 886 6388, evgenia.vanadzina@lut.fi