Kasvuyrittäjyyden tukeminen kannattaa aloittaa cleantech-toimijoista

Cleantech-sektorin yrityskanta on kasvuhakuista ja koostuu yrityksistä, jotka hakevat aggressiivisesti kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) tutkimuksen mukaan kasvuyrittäjyyden tukeminen Suomessa olisikin kannattavaa aloittaa cleantech-sektorista.

Tutkimuksen mukaan cleantech-yritykset ovat huomattavasti kansainvälisempiä kuin suomalaiset pk-yritykset keskimäärin. Ne hakevat kasvua uusilta markkinoilta muita pk-yrityksiä rohkeammin, ja niillä on muuta pk-sektoria kovemmat odotukset myös tulevaisuuden kasvu- ja suhdannenäkymistään.

Tutkijat halusivat selvittää, miten cleantech-sektorin yritykset eroavat profiililtaan muista suomalaisista pk-yrityksistä.

"Cleantechistä ja kestävän kehityksen mukaisesta yrittäjyydestä on viime aikoina puhuttu paljon, ja Suomea halutaan markkinoida maailmalla puhtaan teknologian maana. Samalla julkisuudessa on käyty keskustelua yritystuista ja siitä, että yhteisiä rahoja tulisi suunnata nimenomaan kasvuyrittäjyyden tukemiseen. Nyt meillä on mustaa valkoisella siitä, että cleantech-sektorin pk-yritykset ovat juuri tällaista porukkaa, joten niitä tukemalla voidaan saavuttaa molemmat tavoitteet," toteaa LUT:n Professori Sami Saarenketo.

Tutkimus on osa Tekesin rahoittamaa BICS-hanketta, jossa toteutettiin kysely Cleantech Finlandin jäsenyrityksille ja sen tuloksia verrattiin Pk-yritysbarometriin. Vertailussa havaittiin muun muassa, että jopa neljä viidestä cleantech-sektorin yrityksestä hakee kasvua ulkomailta, joka on huomattavan suuri osuus pk-yrityksiin verrattuna keskimäärin. Cleantech-yrityksillä on kuitenkin usein myös kovat kasvutavoitteet, ja tulosten mukaan ne eivät ole saavuttaneet niitä yhtään muita pk-yrityksiä paremmin.

"Tulos osoittaa, että suomalaisilla cleantech-sektorin pk-yrityksillä on selvästi tarvittavaa kasvuhalukkuutta ja kunnianhimoa, jota pieni Suomesta ponnistava yritys tarvitsee menestyäkseen kansainvälisesti. Olemme kuitenkin jo useaan kertaan huomanneet, että cleatech-yritykset eivät muutu globaaliksi menestyjiksi itsestään, vaan ne tarvitsevat siihen yhteiskunnan tukea, verkostoja ja apua konsortioiden rakentamiseen. Jos tallaiset yritykset eivät kerran ole saavuttaneet kasvutavoitteitaan yhtään sen enempää kuin muutkaan pk-yritykset, on tuen kohdentamisessa vielä paljon tehtävää," toteaa tutkimushankkeen projektipäällikkö Lasse Torkkeli.

Lisätietoja:

Sami Saarenketo, Professori, +358 50 308 6181, sami.saarenketo@lut.fi

Lasse Torkkeli, Tutkijaopettaja, +358 40 3591740, lasse.torkkeli@lut.fi

 

Lue lisää aiheesta: